Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB 2019

27/10/2019

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội nhiệm kỳ IV và “Triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB 2019”, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) đã vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm.

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Với quy mô 19 gian hàng, các đơn vị đã mang đến triển lãm các thiết bị phân tích, thử nghiệm, hoá chất chuẩn, vật tư, công cụ, dụng cụ, giải pháp kỹ thuật, giải pháp phần mềm phục vụ hoạt động thử nghiệm, năng lực cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ của các đơn vị là Hội viên VinaLAB; đối tác thường xuyên của Hội trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, điện tử, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, dược phẩm, xăng dầu - khí, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường.

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Góp phần mang đến thành công của triển lãm là sự đồng hành của 18 đơn vị: Công ty CP Thiết bị SISC Việt Nam, Công ty CP thiết bị Sài Gòn (ISC), Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert, Văn phòng  công nhận chất lượng BoA, Công ty TNHH tư vấn, thương mại và dịch vụ KHKT Transmed, Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC), Công ty TNHH TXP Việt Nam, Công ty TNHH GS SCIEN Việt Nam, Công ty B.C.E Việt Nam, Công ty TNHH thiết bị khoa học và công nghệ Kim Ngân (KIMTECO), Công ty CP Yamaguchi Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị khoa học Nghi Phú, Công ty TNHH Vật tư KHKT Đông Dương, Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam, Công ty TNHH đảm bảo chất lượng Việt Nam (AoV), Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quatest 1), Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert). Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Trung Hải.

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Bày tỏ cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành cùng triển lãm, Chủ tịch VinaLAB Nguyễn Hoàng Linh cho biết, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam chủ trương đưa triển lãm thiết bị khoa học công nghệ thử nghiệm trở thành hoạt động thường niên của Hội, qua đó, tạo thêm nhiều hơn nữa những cơ hội để các Hội viên, những người quan tâm đến hoạt động thử nghiệm có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu công nghệ thiết bị thử nghiệm mới, áp dụng vào đơn vị của mình nhằm nâng cao năng suất lao động; tạo độ tin cậy cho quá trình cung cấp dịch vụ thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Một số hình ảnh tại lễ vinh danh các đơn vị đồng hành cùng triển lãm

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019