Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Thông báo chương trình đào tạo của Vinalab tháng 06/2022

05/05/2022

Kính gửi:         - Ban Giám Đốc

                        - Phụ Trách Đào Tạo

                        - Phụ Trách Phòng Thí Nghiệm

Với đầy đủ kinh nghiệm, năng lực và sự góp mặt của rất nhiều chuyên gia đầu ngành, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam - VinLAB đã tổ chức rất thành công các khóa đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng cũng như các khóa đào tạo kỹ thuật phân tích. Để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị đang quan tâm, VinaLAB dự kiến tổ chức các khóa đào tạo trong tháng 05 năm 2022 như sau:

KHÓA I: QUẢN LÝ RỦI RO PHÒNG THỬ NGHIỆM

(Từ ngày 02/06/2022 đến ngày 03/06/2022)

Nội dung đào tạo

- Tổng quan vê rủi ro

 • Định nghĩa về rủi ro.
 • Nguyên tắc

- Quy trình quản lý rủi ro

 • Trao đổi thông tin và tham vấn
 • Xác định phạm vi, tiêu chí rủi ro
 • Bối cảnh nội bộ và bên ngoài
 • Đánh giá rủi ro
 • Xử lý rủi ro
 • Theo dõi và xem xét
 • Lập hồ sơ và báo cáo.

- Quản lý rủi ro trong phòng thử nghiệm

 • Rủi ro do các yếu tố bên ngoài phòng thử nghiệm
 • Rủi ro do các yếu tố bên trong phòng thử nghiệm

- Giới thiệu một số công cụ quản lý rủi ro trong phòng thử nghiệm

- Hỏi - đáp và làm bài kiểm tra cuối khóa

KHÓA II: XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC

(Từ ngày 08/06/2022 đến ngày 10/06/2022)

Nội dung đào tạo:

- Mục tiêu: Sau khi học xong khóa đào tạo này, học viên có khả năng:

 • Hiểu và áp dụng yêu cầu đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Xây dựng các biểu đồ kiểm soát kết quả thử nghiệm
 • Nhận biết và đánh giá xu hướng các control chart
 • Hiểu về ý nghĩa của dạng mẫu kiểm soát phòng thử nghiệm

- Giới thiệu về các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 đối với yêu cầu đảm bảo giá trị sử dụng của KQTN (7.7)

- Giới thiệu các công cụ đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm

- Xây dựng control chart

 • Giới thiệu control chart
 • Biểu đồ kiểm soát X-chart
 • Bài tập: Thực hiện xây dựng control chart

- Giới thiệu các dạng mẫu kiểm soát thường sử dụng

- Cách đánh giá kết quả phân tích dựa vào control chart

- Tổng kết cuối khóa và làm bài kiểm tra.

KHÓA III: XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÂN TÍCH VI SINH

(Từ ngày 15/06/2022 đến ngày 17/06/2022)

Nội dung đào tạo:

- Giới thiệu về các yêu cầu của ISO 17025:2017 đối với việc thực hiện xác nhận giá trị sử dụng phương pháp

- Giới thiệu về các Quy định riêng của các cơ quan công nhận đối với việc xác nhận giá trị sử dụng phương pháp Vi sinh

- Các khái niệm, trình tự xác nhận giá trị sử dụng phương pháp

- Hướng dẫn xác nhận giá trị sử dụng phương pháp vi sinh định tính

- Hướng dẫn xác nhận giá trị sử dụng phương pháp vi sinh định lượng

- Độ không đảm bảo đo trong phân tích vi sinh

- Phê duyệt phương pháp phân tích vi sinh

- Xây dựng SOP cho phân tích vi sinh

- Hỏi đáp, trả lời thắc mắc và làm bài kiểm tra cuối khóa.

KHÓA IV: “AN TOÀN SINH HỌC CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM, PHÒNG XÉT NGHIỆM VI SINH VẬT”

(Từ ngày 23/06/2022 đến ngày 24/06/2022)

Nội dung đào tạo:

- Giới thiệu một số thuật ngữ chuyên ngành dùng trong an toàn sinh học

- Trình bày các nguyên tắc chung của PTN, PXN an toàn sinh học

 • Phân loại vi sinh vật gây bệnh theo nhóm nguy cơ
 • Đánh giá nguy cơ vi sinh vật
 • Cấp độ an toàn sinh học của PTN, PXN

- Cấp độ an toàn sinh học của PTN, PXN

 • Cơ sở vật chất
 • Trang thiết bị
 • Nhân sự
 • Quy định về thực hành
 • Phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố an toàn sinh học

- Trình bày các yêu cầu về thực hành trong PTN, PXN

 • Tiêu chuẩn thực hành đối với PTN, PXN an toàn sinh học cấp I, II
 • Xử lý chất thải
 • Vận chuyển vật liệu nhiễm trùng
 • An toàn sinh học lửa,điện, bức xạ và trang thiết bị
 • Xử lý sự cố an toàn sinh học

- Giới thiệu một số văn bản hiện hành có liên quan đến an toàn sinh học của Việt Nam

- Hỏi - đáp và làm bài kiểm tra cuối khóa.

KHÓA V: “TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017 – YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN; ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ”

(Từ ngày 28/06/2022 đến ngày 30/06/2022)

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cung cấp những yêu cầu thiết yếu mà phòng thử nghiệm phải đạt để minh chứng rằng phòng thử nghiệm đang vận hành một hệ thống chất lượng, có kỹ thuật thành thạo và có năng lực tạo ra các kết quả thử nghiệm giá trị. Cung cấp cho học viên nhận thức và hiểu biết vững vàng về Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và đào tạo đánh giá viên nội bộ phục vụ việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm là hai mục tiêu hướng đến của khóa đào tạo này.

Nội dung đào tạo

- Nhận thức chung về ISO/IEC 17025:2017

- Hướng dẫn áp dụng trong hoạt động phòng thử nghiệm

- Đánh giá nội bộ

- Phương thức tiến hành Đánh giá nội bộ theo chuẩn mực ISO/IEC 17025:2017

 • Các khái niệm cần thiết.
 • Giai đoạn chuẩn bị.
 • Tiến hành một cuộc Đánh giá nội bộ.
 • Giai đoạn sau đánh giá.

- Các kỹ năng cần thiết của Đánh giá viên ­

 • Các kiến thức, kỹ năng đánh giá viên: truyền thông, phỏng vấn, quan sát, làm chủ thời gian
 • Thực hành theo nhóm.

- Kiểm tra cuối khóa

HÌNH THỨC VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Giảng viên của Vinalab: Đội ngũ chuyên gia có kiến thức chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo.

Hình thức đào tạo: Trực tuyến

Học viên cần trang bị máy tính cá nhân/thiết bị di động có kết nối Internet để sẵn sàng kết nối các ứng dụng truyền tải trực tuyến.

Học viên cung cấp số điện thoại (Zalo) trong form đăng ký gửi về Vinalab.

Thời lượng học trực tuyến bao gồm thời gian Giảng viên giảng qua Zoom và thời gian học viên làm bài tập về nhà. Bài thi học viên nộp online

Chi phí đào tạo: 

 • Khóa II, III: 1.500.000đ/ học viên (Một triệu năm trăm nghìn đồng/ học viên)
 • Khóa I, IV, V: 1.200.000đ/ học viên (Một triệu hai trăm nghìn đồng/ học viên/ 1 khóa đào tạo).

Bao gồm:

 • Phí đào tạo lý thuyết và thực hành (demo)
 • Tài liệu học và tham khảo.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo xin vui lòng gửi đơn đăng ký theo mẫu về Vinalab trước ngày diễn ra khóa học là 7 ngày.

(Hoặc liên hệ Ms. Ngân - 0965493772 / Ms. Phương Giang - 0934102989 để biết thêm chi tiết).                    

Rất mong Quý cơ quan, doanh nghiệp cử cán bộ tham dự.

Trân trọng kính báo!

Tin bài khác