Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Quyết định thành lập Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam - VINATAC

26/12/2022

Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-VINALAB ngày 16/6/2022 của Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam. Viện có tên tiếng Anh là Vietnam Institute for Testing and Quality Control, tên viết tắt là VINATAC.

Cơ quan quản lý trực tiếp của Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam là Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB). Trụ sở chính của Viện được đặt tại Tầng 4, tòa nhà SISC, số 63-71, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

PGS.TS Đỗ Quang Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội VINALAB được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam theo Quyết định 09/QĐ-VINALAB, ngày 20/6/2022 của Chủ tịch Hội VINALAB.

Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam - VINATAC
Logo chính thức của Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam - VINATAC.

Nhiệm vụ của VINATAC

  1. Nghiên cứu khoa học, phản biện và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực thử nghiệm và kiểm chuẩn;
  2. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, các dịch vụ hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định và xét nghiệm y sinh học;
  3. Tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo (PT), ngoại kiểm, kiểm chuẩn trong lĩnh vực thử nghiệm, xét nghiệm y tế;
  4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn cho cán bộ, hội viên Hội Vinalab và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;
  5. Thực hiện dịch vụ mua bán hóa chất, chất chuẩn, máy móc, thiết bị và phụ tùng thuộc lĩnh vực thử nghiệm và kiểm chuẩn;
  6. Tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động thử nghiệm;
  7. Tổ chức giải thưởng chất lượng của các phòng thử nghiệm Việt Nam theo quy định của pháp luật;
  8. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện theo ủy quyền của Hội Vinalab.

Vinalab.