Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Tin tức Vinalab

Các chương trình đào tạo của VinaLAB trong tháng 04/2022

01/03/2022

Với đầy đủ kinh nghiệm, năng lực và sự góp mặt của rất nhiều chuyên gia đầu ngành, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam - VinLAB đã tổ chức rất thành công các khóa đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng cũng như các khóa đào tạo kỹ thuật phân tích.

Thử nghiệm thành thạo với Anh Quốc

12/01/2022

Thử nghiệm thành thạo là một yêu cầu bắt buộc đối với một Phòng thí nghiệm (PTN) được công nhận theo chuẩn mực của tiêu chuẩn quốc tế ISO/ IEC 17025.

Hội thảo "Kiểm soát chất lượng môi trường và an toàn thực phẩm - thách thức và giải pháp"

16/12/2021

Để góp phần kiểm soát chất lượng môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp tạo ra các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng trong nước và phụ vụ công tác xuất nhập khẩu

Thiết kế môi trường cho các công trình xanh, những nỗ lực vì mục tiêu phát triển bền vững

14/10/2021

Công trình xanh là những công trình mà trong thiết kế, xây dựng hoặc vận hành có thể giảm thiểu các tác động xấu và tạo ra những tác động tích cực đối với khí hậu, môi trường và sức khỏe của con người.

Tiêu chuẩn hóa nền kinh tế tuần hoàn, những nỗ lực góp phần vì mục tiêu phát triển bền vững

14/10/2021

Ô nhiễm môi trường và Biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến hết sức phức tạp trên quy mô toàn cầu, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp bách đặt ra trong bối cảnh hiện nay.

Tiêu chuẩn về mua sắm bền vững đóng góp vào các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc

14/10/2021

Mua sắm bền vững là một khía cạnh trách nhiệm xã hội liên quan đến phát triển bền vững. Thực tế mọi tổ chức đều có những tác động đến môi trường, xã hội và kinh tế.

Tiêu chuẩn và nguồn lực tương thích trong thời đại 4.0

13/10/2021

Chúng ta hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh Chương trình nghị sự 2030, với các tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn - đó là định hướng hoạt động nhằm Kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10.

Tạo lập hạ tầng tiêu chuẩn tiên tiến, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

13/10/2021

Mỗi năm, người đứng đầu của ba tổ chức đều thống nhất đưa ra một chủ đề chung cho ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Chủ đề của năm 2021 là Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn (Standards for SDGs – Our shared vision for a better world) nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn là công cụ; là cách thức giúp các Chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan góp phần đạt các mục tiêu phát triển của Liên hiệp quốc.

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2021

24/09/2021

Tiêu chuẩn phục vụ cho Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG)
Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn