Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Các chương trình đào tạo của VinaLAB trong tháng 04/2022

01/03/2022

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Kính gửi:         - Ban Giám Đốc
                         - Phụ Trách Đào Tạo
                         - Phụ Trách Phòng Thí Nghiệm

Với đầy đủ kinh nghiệm, năng lực và sự góp mặt của rất nhiều chuyên gia đầu ngành, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam - VinLAB đã tổ chức rất thành công các khóa đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng cũng như các khóa đào tạo kỹ thuật phân tích. Để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị đang quan tâm, VinaLAB dự kiến tổ chức các khóa đào tạo trong tháng 04 năm 2022 như sau:

1. KHÓA III: ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO TRONG HIỆU CHUẨN CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thời gian đào tạo:

- Từ ngày 06/04/2022 đến ngày 08/04/2022

Nội dung đào tạo:

- Giới thiệu về cách trình bày và diễn đạt độ KĐBĐ theo ISO/IEC GUIDE 98, GUM 1995 (chuyển dịch thành TCVN 9595:2013)
- Hướng dẫn thu thập số liệu và đánh giá

 • Độ KĐBĐ chuẩn kiểu A.
 • Độ KĐBĐ chuẩn kiểu B.
 • Độ KĐBĐ chuẩn tổng hợp.
 • Độ KĐBĐ chuẩn mở rộng và biểu diễn kết quả.

- Tính toán

 • Ước lượng độ KĐBĐ của kết quả hiệu chuẩn cân.
 • Ước lượng độ KĐBĐ của kết quả hiệu chuẩn dụng cụ đo thể tích.
 • Ước lượng độ KĐBĐ của kết quả hiệu chuẩn máy UV – Vis.
 • Ước lượng độ KĐBĐ của kết quả hiệu chuẩn tủ nhiệt.

- Tổng kết - Hỏi đáp.

- Kiểm tra cuối khóa.

2. KHÓA IV: THỰC HÀNH TỐT QA/QC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH

Thời gian đào tạo:

- Từ ngày 15/04/2022 đến ngày 16/04/2022

Nội dung đào tạo:

- Mục tiêu khóa học: Sau khi học xong khóa đào tạo này, học viên có khả năng

 • Hiểu về các hoạt động QA/QC trong phòng thí nghiệm.
 • Hiểu được cách thức xây dựng hệ thống tài liệu cho phòng thí nghiệm.
 • Hiểu và áp dụng các hoạt động đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm.
 • Thực hiện kiểm soát và đánh giá xu hướng các hoạt động QC trong phòng thí nghiệm.

- Các khái niệm trọng quản lý chất lượng trong phòng thí nghiệm Đánh giá nội bộ.

- QA: Hoạt động đảm bảo chất lượng.

 • Các nguyên tắc chung & khái niệm.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu.
 • Quản lý & kiểm soát thiết bị, hóa chất, hóa chất chuẩn.
 • Đào tạo, đánh giá năng lực nhân sự.
 • Lựa chọn, phát triển phương pháp thử.

- QC: Hoạt động kiểm soát chất lượng

 • Ngoại kiểm và nội kiểm.
 • Xây dựng các biểu đồ kiểm soát và đánh giá xu hướng.

- Tổng kết - Hỏi đáp.
- Kiểm tra cuối khóa.

3. KHÓA V: ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian đào tạo:

- Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 26/04/2022

Nội dung đào tạo:

- Mục tiêu: Sau khi học xong khóa đào tạo này, học viên có khả năng:

 • Hiểu và áp dụng yêu cầu đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.
 • Xây dựng các biểu đồ kiểm soát kết quả thử nghiệm.
 • Nhận biết và đánh giá xu hướng các control chart.
 • Hiểu về ý nghĩa của dạng mẫu kiểm soát phòng thử nghiệm.

- Giới thiệu về các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 đối với yêu cầu đảm bảo giá trị sử dụng của KQTN (7.7).
- Giới thiệu các công cụ đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm.
- Xây dựng control chart.

 • Giới thiệu control chart.
 • Biểu đồ kiểm soát X-chart.
 • Bài tập: Thực hiện xây dựng control chart.

- Giới thiệu các dạng mẫu kiểm soát thường sử dụng.

- Cách đánh giá kết quả phân tích dựa vào control chart.

- Tổng kết cuối khóa và làm bài kiểm tra.

HÌNH THỨC VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO

- Giảng viên của VinaLAB: Đội ngũ chuyên gia có kiến thức chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo.

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến

- Học viên cần trang bị máy tính cá nhân/ thiết bị di động có kết nối Internet để sẵn sàng kết nối các ứng dụng truyền tải trực tuyến.

- Học viên cung cấp số điện thoại (Zalo) trong form đăng ký gửi về VinaLAB.

- Thời lượng học trực tuyến bao gồm thời gian Giảng viên giảng qua Zoom và thời gian học viên làm bài tập về nhà. Bài thi học viên nộp online.

- Chi phí đào tạo:  

 • Khóa III: 1.500.000đ/ học viên (Một triệu năm trăm nghìn  đồng/ học viên/ 1 khóa đào tạo)
 • Khóa IV, V: 1.200.000đ/ học viên (Một triệu hai trăm nghìn đồng/ học viên/ 1 khóa đào tạo).

Bao gồm:

 • Phí đào tạo lý thuyết và thực hành (demo).
 • Tài liệu học và tham khảo.

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo xin vui lòng gửi đơn đăng ký theo mẫu về VinaLAB trước ngày diễn ra khóa học là 07 ngày.

- Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • Ms.Thanh Bình - 096.228.1988
 • Ms.Lê Phương - 0961.372.766
 • Ms. Phương Ly - 0988.802.021

Rất mong Quý cơ quan, doanh nghiệp cử cán bộ tham dự!

Trân trọng kính báo!

Tin bài khác