Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Ngày Đo lường Thế giới 2022 (World Metrology Day 2022): Đo lường trong kỷ nguyên kỹ thuật số

04/05/2022

Ngày Đo lường Thế giới 20/5/2022 (World Metrology Day - 20 May 2022) với chủ đề “Đo lường trong kỷ nguyên kỹ thuật số”, việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số đang cách mạng hóa cộng đồng của chúng ta. Nó đang cải thiện các quy trình và mở ra những cơ hội mới. Đó là một trong những xu hướng thú vị nhất trong xã hội ngày nay, tiêu biểu cho tốc độ thay đổi nhanh chóng mà chúng ta đang trải qua hàng ngày.

Một trong những nền tảng của chuyển đổi số là trao đổi thông tin công khai và minh bạch. Bất cứ khi nào cần thông tin, thông tin đó phải dễ tìm và dễ truy cập ở định dạng có thể sử dụng lẫn nhau và có thể tái sử dụng. Dữ liệu đáp ứng các yêu cầu này hiện được gọi là “công bằng” (việc áp dụng các nguyên tắc công bằng đối với dữ liệu đã được các nhà lãnh đạo G20 tán thành vào năm 2016 tại hội nghị thượng đỉnh Hàng Châu). Đó là, chúng phải dễ tìm thấy, dễ tiếp cận, có thể tương tác và có thể tái sử dụng. Khi các yêu cầu này được đáp ứng, dữ liệu có thể được công nhận là đáng tin cậy và có thể làm cơ sở cho các hoạt động dữ liệu mở.

Ngày Đo lường Thế giới 2022: Đo lường trong kỷ nguyên kỹ thuật số

Để tối đa hóa hiệu quả mà thông tin được sử dụng trong thế giới kỹ thuật số mới, điều cần thiết là tất cả các nguồn thông tin không chỉ có thể đọc được bởi con người mà còn phải có sẵn ở các định dạng mà máy móc có thể đọc được. Trong trường hợp này, nó cũng có thể được máy móc tác động (tức là “máy có thể hành động”) và được sử dụng làm cơ sở cho các ứng dụng mới của trí tuệ nhân tạo.

Các cơ hội do chuyển đổi số mang lại sẽ được hiện thực hóa nhanh chóng hơn nếu cơ sở hạ tầng chất lượng toàn cầu có thể được điều chỉnh để thúc đẩy và sử dụng các công nghệ số mới tạo ra và sử dụng dữ liệu công bằng. Một trong số các thành phần trung tâm của cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia và quốc tế là đo lường – khoa học đo lường, ứng dụng đo lường sản lượng quốc gia, đo lường lạm phát, đo lường tăng trưởng kinh tế, đo lường và điều khiển bằng máy tính pdf, đo lường chất lượng dịch vụ, đo lường và dự báo nhu cầu thị trường, đo lường và thiết kế công việc, đo lường sự hài lòng của khách hàng, đang bắt đầu hỗ trợ các yêu cầu của nền kinh tế số mới.

Một ví dụ hàng đầu về các hành động hỗ trợ chuyển đổi số là công việc của Ủy ban Quốc tế về Đo lường và Trọng lượng (CIPM) để phát triển Khung kỹ thuật số SI (Hệ đo lường quốc tế – SI). Khung này sẽ dựa trên đại diện cốt lõi của SI bao gồm các định dạng đã được thống nhất cho các phần tử dữ liệu cơ bản bao gồm các giá trị, đơn vị và độ không đảm bảo dựa trên Sổ tay hướng dẫn SI. Nó sẽ cho phép các Viện Đo lường quốc gia (NMI), Văn phòng Cân đo quốc tế (BIPM) và các tổ chức liên quan triển khai các dịch vụ mới nhằm sử dụng tốt nhất các định dạng dữ liệu mở, các công cụ phần mềm và dịch vụ được xây dựng dựa trên đại diện lõi của hệ đo lường quốc tế. Các dịch vụ như vậy sẽ cho phép dữ liệu có sẵn để phân tích, cải thiện chất lượng dữ liệu và cải thiện tính minh bạch của dữ liệu. Kết quả của Khung kỹ thuật số SI sẽ là các ứng dụng kỹ thuật số mới được phát triển và triển khai trong cộng đồng đo lường rộng lớn hơn và trong các ngành nghiên cứu dựa vào Hệ đo lường quốc tế.

Việc áp dụng các khuôn khổ đo lường kỹ thuật số cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng là một phần không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số toàn diện và đáng tin cậy. Việc kết hợp các nguyên tắc và thông lệ kỹ thuật số trong các tiêu chuẩn dạng tài liệu và quy chuẩn kỹ thuật ngay từ đầu là một lĩnh vực mà Tổ chức Đo lường pháp định quốc tế (OIML) đang thực hiện. Chứng chỉ số về sự phù hợp tuân thủ các nguyên tắc công bằng là một phần của câu chuyện này. Sự chuyển đổi số của đo lường có thể mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng của chúng ta. Ví dụ: nó có thể đẩy nhanh thời gian tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ đo lường và giảm sự chậm trễ liên quan đến các quy trình phê duyệt. Đổi lại, điều này góp phần vào sự đổi mới, tính linh hoạt của sản phẩm và tính bền vững.

Đối với BIPM và OIML, hành trình đạt được mục tiêu số hóa sẽ gấp đôi. Hai tổ chức BIPM và OIML sẽ chuyển đổi các hoạt động và dịch vụ của chính mình, từ đó sẽ cung cấp nền tảng kỹ thuật số cho tất cả người dùng dữ liệu đo lường. Đây là một hành trình vừa tiến bộ vừa hấp dẫn và là một hành trình mà BIPM và OIML mong muốn được chia sẻ với các bên liên quan.

Tin bài khác