Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam - Vinalab tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên năm 2023

10/02/2023

Ngày 10/2/2023, tại Hà Nội, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam tổ chức hội nghị toàn thể hội viên năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của TS. Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chủ tịch Hội Vinalab; các Phó chủ tịch: PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo, PGS.TS. Đỗ Quang Huy, ông Hoàng Anh Tuấn, ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Võ Văn Tân cùng hơn 100 Hội viên của Vinalab.

Chủ tịch Hội Vinalab, TS. Nguyễn Hoàng Linh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Hội Vinalab, TS. Nguyễn Hoàng Linh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Nguyễn Hoàng Linh cho biết, từ năm 2020 đến nay, hoạt động của Hội đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là các sự kiện hổi thảo, triển lãm quốc tế trong bối cảnh đại dịch covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Để hoạt động của Hội vững mạnh thì giữa các Hội viên phải có sự kết nối, trao đổi thông tin, kinh nghiệm để làm sao Hội ngày càng có tiếng nói trên các lĩnh vực hoạt động; Phấn đấu đạt mục tiêu Đại hội IV đã đề ra.

Báo cáo về kết quả công tác của Hội VinaLab năm 2022 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Liên hiệp hội Việt Nam, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, PGS.TS. Đỗ Quang Huy cho biết trên các lĩnh vực hoạt động: Công tác chính trị tư tưởng, Công tác tổ chức, Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng.

Về công tác tổ chức: Cùng với kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, Chủ tịch Hội Vinalab đã ký ban hành các quyết đinh về Thành lập Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Viêt Nam; Thành lập Hội đồng Quản lý Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam; ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; bổ nhiệm Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Viêt Nam; thành lập Hội đồng khoa học của Hội gồm 18 người.

Về hoạt động chuyên môn và phổ biến kiến thức: Hội đã ban hành 2 quy chế về bảo trợ hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm; Quy chế bảo trợ hoạt động cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo.

Cũng trong năm 2022, Hội Vinalab đã làm việc với 2 phái đoàn của JAIMA nhằm thúc đẩy hợp tác với Vinalab trên nhiều lĩnh vực: Chuyên môn nghiệp vụ, thông tin kiến thức, thiết bị thử nghiệm, đặc biệt là việc phía JAIMA viết các bài liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm và kiểm nghiệm để đăng tải trên Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay, đáp ứng nhu cầu thông tin về trang thiết bị thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật phân tích mới của Hội viên Vinalab;...

Về hoạt động tư vấn, đào tạo: Hội Vinalab kết hợp với Trung tâm chứng nhận phù hợp (QuaCert - thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để đánh giá các chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục làm việc với JAIMA để triển khai các hoạt động tư vấn về phát triển thị trường chất chuẩn, thiết bị phân tích nhanh ở Việt Nam.

PGS.TS. Đỗ Quang Huy báo cáo tại hội nghị.
PGS.TS. Đỗ Quang Huy báo cáo tại hội nghị.

Về hoạt động thử nghiệm thành thạo: Hội Vinalab là cầu nối giữa các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo với các đơn vị có năng lực tổ chức và cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo: Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV), Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký – EDC-HCM; phối hợp với các đơn vị này nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo; phối hợp với Công ty CP Cao su Đà Nẵng triển khai cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo trong lĩnh vực cao su và sản phẩm cao su.

Về hoạt động phát triển hội viên, sự kiện và truyền thông: Hội Vinalab đã đăng ký với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) về đảm bảo an toàn trang web của Hội và đã được cấp Chứng chỉ tín nhiệm mạng, đồng thời khẩn trương xây dựng hồ sơ hội viên điện tử để tiện cho việc triển khai, phối hợp trong các hoạt động của Hội. Đặc biệt, để định hướng và khuyễn khích Hội viên phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, Vinalab đã có một Phó chủ tịch tham gia thành viên Hội đồng Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 và năm 2023;…

Năm 2023, Hội Vinalab tiếp tục phối hợp với các đơn vị hội viên và Viện trực thuộc Hội để nghiên cứu thực hiện bảo trợ về đào tạo cho ít nhất 2 đơn vị; Bảo trợ cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo cho 2 đơn vị; Phối hợp với VinaCert nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chuyên gia công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO 15189; Tham gia có kết quả vào các hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam; Xem xét sửa đổi và bổ sung Điều lệ Hội, trình Đại hội nhiệm kỳ tới cho phù hợp với tình hình mới.

TS. Bùi Xuân Tuấn báo cáo tại hội nghị.
TS. Bùi Xuân Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Sau khi nghe PGS.TS. Đỗ Quang Huy, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; TS. Bùi Xuân Tuấn, Trưởng Ban kiểm tra báo cáo công tác kiểm tra năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu đã tập trung và dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng, bổ sung cho các lĩnh vực mà Hội viên quan tâm, đóng góp cho định hướng phát triển Hội Vinalab trong thời gian tới.

Ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các Ban (Ban phát triển Hội viên, Sự kiện và Truyền thông, Ban thử nghiệm thành thạo, Ban Đào tạo và tư vấn,...), các thành viên Ban Chấp hành và Văn phòng Hội trong năm 2022, TS. Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh rằng trong thời gian tới, các Hội viên hãy cùng đóng góp để cùng kết nối với Văn phòng Hội, Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhận định những thay đổi về cơ chế chính sách từ việc sửa đổi Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa,... cùng nhiều văn bản pháp luật có liên quan sẽ làm thay đổi nền tảng các hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, giám định,...  TS. Nguyễn Hoàng Linh kêu gọi toàn thể Hội viên hãy nghiên cứu kỹ các dự thảo sửa đổi, có đóng góp ý kiến về Hội để Hội có ý kiến đóng góp lên Ban soạn thảo được xác thực với hoạt động của Hội và Hội viên Vinalab.

Trong  khuôn khổ chương trình Hội nghị toàn thể hội viên năm 2023, Ban Chấp hành Hội và các đại biểu đã nhiệt liệt chào đón sự gia nhập của 09 đơn vị Hội viên tập thể; Ra mắt vị trí Phó chủ tịch Hội đối với ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Công ty xăng dầu Khu vực II; Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm chức danh Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện Thử nghiệm và kiểm chuẩn Việt Nam đối với PGS.TS. Đỗ Quang Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Vinalab, và TS. Nguyễn Văn Thường; Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Nhà báo Trần Thanh Cao làm Tổng biên tập Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay.

09 hội viên tập thể mới gia nhập.
09 đơn vị Hội viên tập thể mới gia nhập Hội.

Ra mắt vị trí Phó chủ tịch Hội đối với ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Công ty xăng dầu Khu vực II;
Ra mắt vị trí Phó chủ tịch Hội đối với ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Công ty xăng dầu Khu vực II.

Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm chức danh Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện Thử nghiệm và kiểm chuẩn Việt Nam đối với PGS.TS. Đỗ Quang Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Vinalab, và TS. Nguyễn Văn Thường.
Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm chức danh Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện Thử nghiệm và kiểm chuẩn Việt Nam đối với PGS.TS. Đỗ Quang Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Vinalab, và TS. Nguyễn Văn Thường.

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Nhà báo Trần Thanh Cao làm Tổng biên tập Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay.
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Nhà báo Trần Thanh Cao làm Tổng biên tập Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay.

Nguồn Tạp chí Thử nghiệm ngày nay.

 

Tin bài khác