Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật về sức khỏe và dinh dưỡng đối với sản phẩm thực phẩm

10/07/2022

Mới đây, Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (gọi tắt là GSO) thông báo về Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật – Yêu cầu công bố về sức khỏe và dinh dưỡng đối với sản phẩm thực phẩm.

GSO thông báo về Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật

Cụ thể, tiêu chuẩn này liên quan đến các công bố về sức khỏe và dinh dưỡng được phép và các điều kiện áp dụng cho chúng nếu được xem xét để sử dụng trong việc ghi nhãn hoặc quảng cáo thực phẩm sẽ được chuyển đến người tiêu dùng cuối cùng.

Tiêu chuẩn này nhằm bổ sung cho khuyến nghị về các yêu cầu dinh dưỡng và sức khỏe và hướng dẫn chung về công bố. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các công bố như: phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường, không chứa gluten, mục đích y tế đặc biệt, thực phẩm cho các mục đích dinh dưỡng cụ thể hoặc các công bố khác nhằm vào người tiêu dùng mắc các chứng rối loạn cụ thể.

GSO thông báo về Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật

Các công bố về dinh dưỡng và sức khỏe sẽ không được phép đối với thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trừ trường hợp tuân thủ các yêu cầu của các sản phẩm này.

Mục đích của tiêu chuẩn: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Đồng thời, Boswana thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia BOS 337: 2012 về Vật liệu nhựa dùng cho thực phẩm – Đặc điểm kỹ thuật.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với vật liệu và quy trình sử dụng trong các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất vật liệu nhựa, sơn phủ và in các sản phẩm nhựa để tiếp xúc với thực phẩm và sử dụng sau này.

Tiêu chuẩn này bao gồm các vật dụng như bao bì, hộp đựng tại thị trường trong nước, vật liệu bao gói, đồ dùng hoặc bất kỳ vật dụng bằng nhựa nào khác dành tiếp xúc với thực phẩm.

Mục đích của tiêu chuẩn: đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc gia; Thông tin cho người tiêu dùng, các yêu cầu về nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng.

Tin bài khác