Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Cấp phép hoạt động Tạp chí điện tử Thử nghiệm Ngày nay

27/06/2019

Ngày 24/06/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Giấy phép số 254/GP-BTTTT về việc cấp phép hoạt động Tạp chí điện tử Thử nghiệm Ngày nay. Tôn chỉ mục đích của Tạp chí là trao đổi thông tin nghiên cứu, đăng tải những kết quả và các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các tổ chức thử nghiệm, hoạt động nổi bật của Hội viên.


Như vậy, cùng với ấn phẩm Tạp chí bản in đã được Bộ TTTT cấp phép xuất bản vào ngày 23/06/2017 (Giấy phép số 293/GP-BTTTT), Tạp chí điện tử Thử nghiệm Ngày nay sẽ góp phần đăng tải nhanh và kịp thời công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các tổ chức thử nghiệm; những bài viết tổng quan trong lĩnh vực thử nghiệm, thông tin về các hoạt động của Hội, của Hội viên Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam đến độc giả, những người quan tâm đến hoạt động thử nghiệm cả ở trong nước và nước ngoài.

Được trình bày với phong cách và ngôn ngữ báo chí hiện đại, Tạp chí điện tử Thử nghiệm Ngày nay hứa hẹn góp phần lan toả nhanh, kịp thời, chính xác những thông tin giá trị, bổ ích tới đông đảo bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực thử nghiệm.