Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Ban Thường vụ VinaLAB họp đánh giá kết quả năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

11/05/2022

Vinalab - Ban Thường vụ Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) vừa có phiên họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; Triển khai nhiệm vụ năm 2022; Bàn giải pháp thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác.

Phiên họp có sự tham dự của TS. Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chủ tịch VinaLAB; PGS.TS Đỗ Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký; ông Bùi Xuân Tuấn, Trưởng ban Kiểm tra; PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế), Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn; Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó tổng biên tập Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay, Phó Chủ tịch phụ trách phía Bắc; ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc công ty CP thiết bị Việt Nam (SISC), Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông; ông Phạm Lê Cường, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert 1); TS. Nguyễn Xuân Dương, nguyên Q. Cục trưởng Cục Chăn nuôi.

Phiên họp Ban Thường vụ Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB)
Phiên họp Ban Thường vụ Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB)

Theo TS. Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chủ tịch VinaLAB, những kết quả đạt được trên các mặt hoạt động công tác Hội năm 2021 là tiền đề quan trong để Hội tiếp tục triển khai có kết quả các nhiệm vụ, chương trình mục tiêu và kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Cùng với đề nghị các đồng chí Ủy viên tập trung trí tuệ, kinh nghiệm quản lý và thế mạnh về chuyên môn nghiệp vụ để giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại của Hội, TS. Nguyễn Hoàng Linh yêu cầu các Ủy viên đề xuất và tiến cử nhân bổ sung vào một số vị trí của Ban Thường vụ; Ban Chấp hành, Văn phòng Hội, Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay;…

TS. Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chủ tịch VinaLAB phát biểu
TS. Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chủ tịch VinaLAB phát biểu

Về kết quả hoạt động của Hội VinaLAB năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, PGS.TS Đỗ Quang Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội VinaLAB cho biết, trên các mặt hoạt động: Công tác tập hợp trí thức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Công tác tổ chức Hội; Công tác Xây dựng và Phát triển tổ chức Hội (Hoạt động chuyên môn và Phổ biến kiến thức, Tư vấn- đào tạo, Thử nghiệm thành thạo, Phát triển Hội viên-Sự kiện và Truyền thông,…) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để phát triển công tác Hội theo chiều sâu và đạt nhiều kết quả hơn nữa trong năm 2022, mang lại nhiều quyền lợi, lợi ích cho Hội viên cũng như đóng góp cho sự phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế cho đất nước, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đỗ Quang Huy đề xuất Hội VinaLAB cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các quy chế về thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng, Bảo trợ chuyên môn, Đào tạo; Chủ trì và xây dựng 02 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử; Phối hợp với Hội Hóa học và các tổ chức quốc tế như Jaima, Analytica,… tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức mới; Nghiên cứu thành lập một Viện có hoạt động khoa học công nghệ trực thuộc Hội;…

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đỗ Quang Huy đề xuất Hội VinaLAB phát biểu
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đỗ Quang Huy đề xuất Hội VinaLAB phát biểu

Cũng tại phiên họp, các Ủy viên Ban Thường vụ cũng đã nghe Trưởng Ban Kiểm tra Bùi Xuân Tuấn báo cáo công tác kiểm tra năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam; dành nhiều thời gian để thảo luận các vấn đề liên quan đến kiện toàn bộ máy nhân sự; Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Hội; Các vấn đề liên quan đến định hướng công tác Hội từ nay đến cuối năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Mời xem thêm một số hình ảnh phiên họp

Văn phòng VinaLAB

Tin bài khác