Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Trao đổi kinh nghiệm

Lãnh đạo phòng thử nghiệm theo khoa học (Kỳ 4)

01/08/2016

Kỳ 4: Xây dựng và duy trì một đội ngũ hiệu quả

Tạo đà nghiên cứu Microbiome

22/07/2016

Tiến sĩ George Weinstock, Giáo sư và là Trưởng Bộ phận gene vi sinh vật tại Phòng thí nghiệm y học gene Jackson, trò chuyện với Tiến sĩ Tanuja Koppal về sự khác biệt giữa nghiên cứu vi sinh học và nghiên cứu hệ vi sinh vật trong cơ thể người. Ông nói về những thách thức lớn đối với hệ vi sinh vật trong cơ thể người (microbiome) và thảo luận về cách thức các nhà quản lý phòng thí nghiệm có thể trang bị cho phòng thí nghiệm của họ và hoàn thiện chuyên môn để đối mặt với những thách thức đó tốt hơn.

Thu nhỏ kích thước các công cụ SEM và phân tích

21/06/2016

Nghiên cứu của Tiến sĩ Robert Linnen tập trung vào sự phản ứng của các kim loại trong hệ thống magma - thủy nhiệt.

Lãnh đạo phòng thử nghiệm theo khoa học (Kỳ 3)

21/06/2016

 Kỳ 3: Phát triển phong cách lãnh đạo

Xu hướng tự động hóa trong phòng thí nghiệm phân tích

10/06/2016

Tiến sĩ Rohan Steel là một nhà quản lý dự án trong Chương trình Nghiên cứu sinh học tại Racing Analytical Services, Ltd. (RASL), Flemington, Úc. RASL là một phòng thử nghiệm thuốc hàng đầu tại Úc, thử nghiệm thuốc kích thích dùng trong thể thao, thử nghiệm thuốc tại nơi làm việc và thử nghiệm thực phẩm chức năng dùng cho thể thao. 

Lãnh đạo phòng thử nghiệm theo khoa học (Kỳ 2)

10/06/2016

Kỳ 2: Định nghĩa về lãnh đạo trong bối cảnh chỉ đạo một phòng thử nghiệm khoa học (tiếp): Tạo tầm nhìn với tư cách lãnh đạo

Bảo vệ chống sét và phát kiến mới của hệ thống chống sét (Kỳ cuối)

03/06/2016

Nối đất cho hệ thống chống sét là biện pháp kỹ thuật rất quan trọng nhằm bảo vệ an toàn cho con người, các cơ sở vật chất, các đường dây truyền tải điện và thiết bị (tạo mốc điện thế, bảo vệ chống quá áp và quá dòng, nối đất tín hiệu).

Những cải tiến trong phương pháp khối phổ

25/05/2016

Giám đốc Trung tâm Scripps về Nghiên cứu hóa chỉ tế bào (Metabolomics) tại Viện Nghiên cứu Scripps, Giáo sư - Tiến sĩ Gary Siuzdak trao đổi với Biên tập viên - Tiến sĩ Tanuja Koppal về việc phát triển dựa trên khối phổ (MS) mới để tiếp cận nghiên cứu hóa chỉ tế bào và hình ảnh MS dựa trên cấu trúc nano

Lãnh đạo phòng thử nghiệm theo khoa học (Kì 1)

22/04/2016

Kỳ 1: Định nghĩa về lãnh đạo trong bối cảnh chỉ đạo một phòng thử nghiệm khoa học

89101112