Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Vinalab gửi tới bạn đọc câu trả lời toàn bộ các câu hỏi, bài tập sách giáo khoa Công nghệ 10 với lời giải chi tiết, đầy đủ, ngắn nhất biên soạn sát chương trình SGK Công nghệ 10.

Câu hỏi: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

A. Để mọi người biết về giống mới.

B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà.

C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật.

D. Duy trì những đặc tính tốt của giống.

  • Đáp án: Chọn đáp án B

Giải thích: Thí nghiệm so sánh giống nhằm so sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà về các tiêu chí: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi – SGK trang 10.

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

Có thể bạn quan tâm

Câu 1: Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng?

A. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

B. Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm so sánh giống

D. Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.

Câu 2: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?

A. Để mọi người biết về giống mới.

B. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà.

C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật.

D. Duy trì những đặc tính tốt của giống.

Câu 3: Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ như thế nào?

A. Không sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả của giống mới.

B. Không được công nhận kịp thời giống.

C. Không biết được những thông tin chủ yếu về yêu cầu kĩ thuật canh tác.

D. Không biết sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống.

Câu 4: Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

A. Cung cấp những thông tin về giống.

B. Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà.

C. Duy trì độ thuần chủng của giống.

D. Đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng.

Câu 5: Giống được cấp giấy chứng nhận Giống Quốc Gia khi đã đạt yêu cầu nào?

A. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.

C. Thí nghiệm so sánh giống.

D. Không cần thí nghiệm.

Vinalab

Tin bài khác