Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Trao đổi kinh nghiệm

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng là: đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh là việc làm cần thiết – SGK trang 9.

Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ như thế nào? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ không biết được những thông tin về đặc tính và yêu cầu kĩ thuật của giống – SGK trang 9

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật – SGK trang 10

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng gồm:1. Thí nghiệm so sánh giống, 2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Thí nghiệm so sánh giống nhằm so sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà về các tiêu chí: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi – SGK trang 10.

Xác thực hà thủ ô đỏ dựa vào đa hình chiều dài sản phẩm PCR vùng INTRON của gen lạp thể atpF

12/09/2020

Đa hình chiều dài sản phẩm PCR của đoạn intron trên gen atpF là chỉ thị để phân biệt 5 mẫu là củ hà thủ ô đỏ và 3 mẫu là củ nâu trong tổng số 8 mẫu xác thực.

Quản lý phòng thử nghiệm để đạt được sự hợp tác, đồng thuận

20/03/2020

Để một phòng thử nghiệm hoạt động trơn tru và có hiệu quả, nhà quản lý phòng thử nghiệm cần có những phương pháp để tạo ra sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhóm làm việc, phát huy hết khả năng từng thành viên nhóm.

Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm bền vững cho nhà quản lý

08/06/2017

Các nhà khoa học thường bỏ qua một vài cách trực quan nhưng ít hiển nhiên hơn để giảm năng lượng sử dụng trong phòng thử nghiệm.

Thách thức đối với Phòng thử nghiệm dùng chung thiết bị

09/09/2016

Tiến sĩ Emily Seo là Giám đốc Cơ sở Thiết bị dùng chung (Shared Instrument Facility) thuộc Khoa Hóa học, Đại học British Columbia (UBC). Tiến sĩ Seo nhận bằng tiến sĩ ngành Hóa học hữu cơ ở UBC và sau đó nhận học bổng giao lưu ngắn hạn bậc sau tiến sĩ tại Đại học Edinburgh. Bà cũng làm việc với tư cách Phó Tổng biên tập cho Wiley-VCH tại Đức trước khi trở thành Giám đốc Cơ sở Thiết bị dùng chung.

Những ranh giới mới trong kỹ thuật PCR: Tiến tới kỹ thuật số hoặc không? (Kỳ 2)

09/09/2016

Tiến sĩ Tanuja Koppal thảo luận với các Tiến sĩ Emir Hodzic, Keith R. Jerome và Ruth trường Sedlak về hệ thống PCR (Phản ứng chuỗi trùng hợp - Polymerase chain reaction) kỹ thuật số.