Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Làm thế nào để phát triển các phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) có giá trị

19/08/2015

Michael Rummel đã giữ vị trí giám đốc điều hành tại InSource Diagnostics, một phòng thí nghiệm (PTN) độc lập tập trung vào giám sát và kiểm tra tuân thủ dùng thuốc trong nhiều năm. Sau khi tốt nghiệp Đại học Wisconsin Madison năm 2005, Michael đã theo đuổi sự nghiệp trong các ngành khoa học phân tích và lâm sàng. Ông có chuyên môn trong phát triển xét nghiệm hóa phân tích, đặc biệt với phương pháp sắc ký lỏng/khối phổ, tối ưu hóa khảo nghiệm, tối ưu hóa và phát triển chuẩn bị mẫu. Ở vị trí hiện tại của mình tại InSource Diagnostics, ông liên quan mật thiết tới quy trình lâm sàng, các yêu cầu quy định và thực thi kiểm soát chất lượng/đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt đối với thử nghiệm lâm sàng LC/MS.

Hỏi: Điều gì đặc biệt để ông sử dụng HPLC trong PTN của ông?

Đáp: Chúng tôi chuyên về thử nghiệm thuốc để phát hiện thuốc bất hợp pháp và giám sát việc dùng thuốc, do đó chúng tôi sử dụng HPLC ghép đầu dò khối phổ, đặc biệt khối phổ đầu dò ba tứ cực (LC/MS/MS). Nó được sử dụng để xác nhận kết quả xét nghiệm miễn dịch cũng như thực hiện định lượng trực tiếp của việc sử dụng thuốc trên các bệnh phẩm của con người.

Hỏi: Điều gì là quan trọng nhất mà một phương pháp HPLC phải có cho công việc của ông?

Đáp: HPLC được sử dụng để tách các chất phân tích mục tiêu khỏi thuốc và sự gây trở ngại có thể gặp phải. Người ta có thể tưởng tượng rằng từ nước tiểu, đến máu, đến chất lỏng để uống - có nhiều hợp chất khác nhau, cả nội sinh và ngoại sinh - phải được tách ra từ các chất phân tích mục tiêu. Thậm chí quan trọng hơn, HPLC được sử dụng để tách các chất phân tích từ các chất phân tích mục tiêu khác với khối lượng hóa học chính xác như nhau. Đây được xem là các hợp chất đẳng áp mà một khối phổ kế một mình không thể phân biệt. HPLC cho biết thêm một chiều hướng khác để giải quyết các hợp chất đẳng áp để đạt được sự nhận dạng và định lượng chính xác. Một ví dụ điển hình của sự phân tách đẳng áp quan trọng là phân biệt methamphetamin và phentermine. Methamphetamine là một chất bất hợp pháp và phentermine là một loại thuốc được kê với sự quản lý khối lượng. Rõ ràng là có ý nghĩa khá lớn trong việc xác định chính xác methamphetamine với phentermine. Cả hai hợp chất có cùng khối lượng chính xác và sẽ trông giống với một khối phổ kế, do đó điều quan trọng là hai loại thuốc này được giải quyết bằng cách sử dụng HPLC để phân biệt chúng.

Hỏi: Làm thế nào để ông xác định giá trị việc phát triển các phương pháp HPLC?

Đáp: Đó là một quá trình cần nhiều thời gian. Một LC/MS dựa trên khảo nghiệm được coi là một thử nghiệm phát triển trong PTN nên có rất nhiều khía cạnh của việc xác định giá trị khảo nghiệm được thực hiện để đảm bảo nó là thử nghiệm ứng suất đầy đủ. Là một phần của việc xác định giá trị đầy đủ, đúng đắn, độ chính xác, độ tuyến tính, độ nhiễu, độ nhạy, tính toàn vẹn, sự ổn định chất phân tích và các nghiên cứu tương quan so với các phương pháp xác định giá trị được đánh giá. Ngoài ra, do là một phương pháp khối phổ, ma trận góp phần ức chế/tăng cường ion phải được đánh giá tốt. Xác định giá trị điển hình có thể mất từ ​​hai đến bốn tháng, còn tùy thuộc vào sự phức tạp của việc khảo nghiệm. Bác sĩ thực hiện các quyết định y tế chăm sóc bệnh nhân trực tiếp dựa trên kết quả thử nghiệm của chúng tôi nên độ chính xác tối đa là bắt buộc, không thể có sai sót.

Hỏi: Ông đề cập đến thời gian là một thách thức quan trọng trong việc phát triển các phương pháp, ông có thể cho biết thêm một số những trở ngại lớn khác ông phải đối mặt là gì? Làm thế nào để ông vượt qua những thách thức đó?

Đáp: Một trong những thách thức lớn nhất với các mẫu bệnh phẩm là chúng thay đổi đáng kể dựa trên trạng thái bệnh, thiết bị thu gom, nguồn gốc địa lý, chế độ ăn uống của bệnh nhân, di truyền... Khi phát triển một phương pháp phân tích mạnh mẽ, bạn phải đảm bảo mình có thể nhận được câu trả lời đúng với bất kể mẫu nào bạn nhận được. Khi chúng tôi phát triển một khảo nghiệm mới, chúng tôi dành nhiều thời gian đánh giá các mẫu khác nhau tìm kiếm nhiễu ma trận hoặc các hợp chất nội sinh hoặc ngoại sinh khác mà sẽ là một thách thức khi thực hiện các khảo nghiệm. Sau đó, chúng tôi kiểm tra kết quả của chúng tôi với các PTN tham chiếu có uy tín để đảm bảo rằng chúng tôi đang nhận được câu trả lời đúng.

Hỏi: Có những thay đổi gì hay xu hướng gì trong xác định giá trị việc phát triển phương pháp đối với HPLC trong vài năm qua không?

Đáp: Trong ngành công nghiệp lâm sàng, LC/MS đang trở nên nhanh chóng được chấp nhận và thực hiện. Nó có thể là một công cụ rất mạnh có trong PTN lâm sàng, vì vậy nhiều bệnh viện và các PTN độc lập đang áp dụng LC/MS. Điều này đã được minh chứng trong 5 đến 10 năm qua. Với việc LC/MS đang trở nên phổ biến hơn trong các PTN lâm sàng, có nhiều cơ hội hơn để hợp tác và chia sẻ thông tin. Kết quả là có động lực thúc đẩy tiêu chuẩn hóa các thử nghiệm trong PTN LC/MS/MS. Ví dụ, CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ) thực hiện một chương trình tiêu chuẩn hóa hormone và vitamin D. Ý tưởng này tăng tính nhất quán của các kết quả cho dù đó là ở một PTN như InSource Diagnostics tại California hay một PTN ở New York hoặc Pennsylvania. Tôi tin rằng các xu hướng về tiêu chuẩn hóa và hài hòa hóa sẽ tiếp tục.

Hỏi: Xác định giá trị phát triển phương pháp HPLC được lưu lại ở đâu để truyền lại cho tương lai?

Đáp: Trên cùng một lưu ý của việc tăng tiêu chuẩn hóa và hài hòa hóa, CLSI (Viện Chuẩn thức lâm sàng và Xét nghiệm) phát hành một tài liệu hướng dẫn để giải quyết các yêu cầu cụ thể của một LC/MS/MS dựa trên việc xác định giá trị thử nghiệm lâm sàng. Các ấn phẩm là một nỗ lực hợp tác từ nhiều nhà khoa học khác nhau và các chuyên gia PTN trên khắp Hoa Kỳ.

Hỏi: Ông có lời khuyên nào cho các nhà quản lý PTN hoặc các chuyên gia, những người mới tiếp cận xác định giá trị phát triển phương pháp HPLC?

Đáp: Đừng đánh giá thấp sự phức tạp của việc phát triển phương pháp HPLC. Điều quan trọng là phải có những nhân viên có trình độ phù hợp và kinh nghiệm để thực hiện xác định giá trị HPLC hoặc LC/MS/MS. Đó không phải là một lĩnh vực mà chỉ cần áp dụng kiến thức từ sách giáo khoa và thực hiện. Nó phải mất thời gian để đào tạo, tích lũy kinh nghiệm và người được giao nhiệm vụ xác định giá trị cần phải có tối thiểu bốn năm kinh nghiệm trong LC/MS.

Theo www.labmanager.com