Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Úc thông báo tiêu chuẩn quản lý 4 chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

08/10/2023

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/AUS/160, đề xuất tiêu chuẩn quản lý hóa chất đối với 4 chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

Úc thông báo tiêu chuẩn quản lý 4 chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

Theo đó, tiêu chuẩn quản lý môi trường hóa chất công nghiệp (IChEMS) đã được tất cả chính phủ Úc phát triển để quản lý hiệu quả các rủi ro của hóa chất công nghiệp đối với môi trường, đồng thời cung cấp các yêu cầu nhất quán cho các doanh nghiệp trên khắp nước Úc. Cơ quan đăng ký IChEMS ghi lại các tiêu chuẩn về quản lý môi trường đối với hóa chất, bao gồm các biện pháp quản lý rủi ro đối với các mục đích sử dụng công nghiệp cụ thể.

Đổi lại, chính phủ liên bang Úc và mỗi chính phủ tiểu bang và lãnh thổ sẽ ban hành luật để thực hiện các tiêu chuẩn trong khu vực pháp lý của họ. Các quyết định được đề xuất sẽ chỉ định các hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất sau đây vào Bảng 7 của Sổ đăng ký. Điều này sẽ cấm nhập khẩu, sản xuất, sử dụng và xuất khẩu tại Úc, với một số ngoại lệ hạn chế đối với việc vô tình làm nhiễm bẩn dấu vết, nghiên cứu, thải bỏ và đối với các vật phẩm (sản phẩm) đang được sử dụng trước ngày quyết định có hiệu lực.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/SPS/N/JPN/1226, các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu rủi ro xâm nhập Erwinia amylovora. Để ngăn chặn sự du nhập của Erwinia amylovora vào Nhật Bản, MAFF đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để cấm nhập khẩu cây ký chủ của E. amylovora (được nêu tại Mục 3. của thông báo này) có nguồn gốc từ Trung Quốc dựa trên việc kiểm tra các tài liệu liên quan liệt kê ở Mục 10. MAFF đã quy định Erwinia amylovora là loài gây hại kiểm dịch quan trọng và cấm nhập khẩu cây ký chủ từ các quốc gia cụ thể có E. amylovora.

Để ngăn chặn sự du nhập E. amylovora vào Nhật Bản, MAFF đã quyết định cấm nhập khẩu các cây ký chủ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đây là hành động khẩn cấp trước khi thi hành sửa đổi Pháp lệnh Thi hành Luật Bảo vệ Thực vật dựa trên thông tin mới được xác nhận về sự bùng phát và lây lan của vi khuẩn E. amylovora ở Trung Quốc. Mục đích của thông báo là bảo vệ thực vật.

Nguồn VietQ.