Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Nhiều tỉnh thành miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh năm 2022-2023

26/10/2022

Một tin vui là năm học 2022-2023 này, nhiều địa phương trên cả nước quyết định miễn học phí cho học sinh, mới nhất là tỉnh Bắc Ninh.

Miễn, hỗ trợ học phí 2022-2023

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đồng ý tờ trình của Sở GDĐT tỉnh này, quyết định hỗ trợ 100% mức thu học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 193.641.210.000 đồng (hỗ trợ cả năm). UBND tỉnh yêu cầu Sở GDĐT hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

TP. Hải Phòng đã miễn học phí cho bậc mầm non và THCS từ năm học 2020 - 2021 và học sinh bậc THPT được giảm học phí từ năm học 2021 - 2022. Đến năm học 2022 - 2023, 100% học sinh các cấp ở Hải Phòng được miễn học phí (trừ bậc tiểu học được miễn theo Luật Giáo dục).

Tại TP. Đà Nẵng, mức hỗ trợ là 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2022-2023 do HĐND thành phố quy định trong 9 tháng của năm học 2022-2023.

Đối tượng áp dụng gồm trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập. Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập trong năm học 2022-2023.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh, tỉnh này đã quyết định miễn 100% học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, trẻ mầm non 5 tuổi được hưởng từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2023-2024, học sinh THCS được hưởng từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2024-2025.

Dự kiến ngân sách tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chi để thực hiện nghị quyết này trong cả giai đoạn 2022-2025 là gần 600 tỷ đồng. Còn đối với trẻ mẫu giáo từ 3-4 tuổi, học sinh THPT, giáo dục thường xuyên thì lộ trình giảm học phí cũng đã được thông qua.

Tại Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này chỉ đạo tạm thời chưa thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh. Đối với các khoản thu khác đầu năm học (nếu có) phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành, không được thu bất cứ khoản thu nào ngoài quy định.

 

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết quy định về việc hỗ trợ bằng 100% mức học phí công lập năm học 2022 - 2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trừ học sinh tiểu học trường công lập và các đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của tỉnh) theo số tháng học thực tế của đối tượng được hỗ trợ, nhưng không quá 9 tháng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp trong dự toán hàng năm.

Năm học 2021-2022, Quảng Ninh cũng đã giảm 100% học phí cho học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trường công lập và tư thục do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Tỉnh Bắc Kạn nhất trí với đề xuất của Bộ GDĐT giữ ổn định mức học phí trong năm học mới này, đồng thời miễn học phí cho học sinh THCS. Năm học 2022-2023 dự kiến có 20.848 học sinh THCS, trong đó có 13.113 học sinh THCS sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, chỉ còn 7.735 em thuộc diện phải đóng học phí. Theo đề xuất sẽ miễn học phí cho các học sinh THCS còn lại. Tổng kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước cấp bù miễn học phí cho toàn bộ học sinh THCS trên địa bàn tỉnh là hơn 5,3 tỷ đồng.

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua nghị quyết về việc miễn học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Theo thống kê, năm học này, toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 240.000 học sinh phổ thông công lập và trẻ học mầm non được miễn học phí học kỳ I năm học này. Nguồn kinh phí hỗ trợ để miễn học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên được lấy từ nguồn sự nghiệp giáo dục thuộc ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2022.

Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ diễn ra hồi tháng 8 đã thông qua 2 nghị quyết về mức học phí và hỗ trợ học phí năm học 2022-2023. Theo đó, 100% học sinh TP. Cần Thơ được miễn học phí năm học tới. Nguồn hỗ trợ được thực hiện bằng ngân sách nhà nước của thành phố. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ dự kiến là 308,943 tỷ đồng.

Báo Dân Việt.