Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Dự kiến giảm 2% VAT đến nửa đầu năm sau

16/10/2023

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài chính sách giảm Thuế Giá trị gia tăng 2% đến nửa đầu 2024, trừ nhóm hàng viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản...

Dự kiến giảm 2% VAT đến nửa đầu năm sau

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, việc giảm VAT dự kiến áp dụng với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10%. Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ loại trừ, không được giảm VAT gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Sau 30/6/2024, Bộ Tài chính đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định có tiếp tục giảm VAT hay không, tùy thuộc vào tình hình kinh tế lúc đó.

Việc giảm VAT 2% trong 6 tháng đầu năm sau, theo Bộ Tài chính, dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Tức mỗi tháng ngân sách giảm khoảng 4.175 tỷ đồng gồm giảm thu nội địa 2.700 tỷ đồng, giảm thu nhập khẩu khoảng 1.475 tỷ đồng.

Thuế VAT đã giảm 2% từ 1/7 với hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10% và kéo dài tới hết năm nay, theo Nghị quyết của Quốc hội. Khác với các loại thuế khác, VAT có đặc điểm quan trọng là gánh nặng thuế được chia sẻ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, nên khi giảm, cả hai đối tượng này sẽ cùng được hưởng lợi.

Chính sách VAT sắp hết hiệu lực trong khi nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, Chính phủ vào đầu tháng 10 đã giao Bộ Tài chính rà soát để trình Quốc hội việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách này đến giữa 2024.

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất gia hạn các chính sách có hiệu lực hết 2023 trong trường hợp cần thiết để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Ngoài việc giảm VAT và thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, Bộ cũng được giao nghiên cứu giảm 50% phí, lệ phí hoặc thu phí 0 đồng với dịch vụ công trực tuyến tới hết năm 2025.

Nguồn VnExpress.