Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Tích hợp hệ thống dữ liệu sắc ký

24/03/2016

Hỏi: Dựa trên kinh nghiệm, ông có thể cho biết các xu hướng gần đây nhất mà ông nhận thấy trong hệ thống dữ liệu sắc ký là gì?

Đáp: Với cả kinh nghiệm tư vấn và làm việc trong PTN quản lý hệ thống dữ liệu sắc ký, tôi sẽ nói xu hướng mới nhất hiện nay là một sự thúc đẩy lớn về các số liệu. Điều đó liên quan đến những vấn đề như việc khai thác các hệ thống thông qua các số liệu và các hệ thống đó trong PTN được sử dụng nhiều hay ít. Điều đó cho phép các nhà quản lý thực hiện một số cuộc điều tra về lý do tại sao nó như vậy bằng cách đặt câu hỏi với các nhà phân tích, ví dụ, tại sao họ không sử dụng các thiết bị này thường xuyên. Ngoài ra còn có một sự tập trung vào việc muốn biết thông lượng của các mẫu trong PTN. Các nhà quản lý PTN đang bắt đầu đào bới, đặt những câu hỏi, và các hệ thống dữ liệu sắc ký đang thực sự bắt đầu có những mô-đun số liệu như một phần trong các gói của họ.

Hỏi: Một số tính năng chính mà các chuyên gia PTN đang tìm kiếm trong một CDS là gì?

Đáp: Tất nhiên, các tính năng sắc ký tiêu chuẩn được xây dựng nhưng các tính năng bổ sung mà họ đang tìm kiếm là những mối liên kết với các hệ thống khác để thực hiện công việc hiệu quả hơn. Do đó, hệ thống dữ liệu sắc ký có thể kết nối vào LIMS hoặc các hệ thống thích hợp khác mà dữ liệu có thể được chuyển giao.

Hỏi: Những thách thức chính mà nhà quản lý PTN hy vọng sẽ giải quyết thông qua một CDS là gì?

Đáp: Mọi người đang tìm cách để tạo ra hiệu quả, do đó họ muốn CDS phù hợp với việc giúp đỡ để tạo ra những hiệu quả. Ngoài ra còn có một sự thúc đẩy lớn trong FDA ngay bây giờ đối với toàn vẹn dữ liệu, vì vậy các nhà quản lý PTN đang tìm kiếm CDS như là một công cụ phù hợp để không có những câu hỏi về sự tuân thủ.

Hỏi: Những khó khăn chính mà hầu hết các PTN phải đối mặt khi thực hiện một CDS là gì?

Đáp: Thông thường, điều đầu tiên tôi nhận thấy khi vào một công ty là có ba nhóm mà bạn phải giải quyết: bộ phận CNTT, bộ phận kinh doanh hoặc PTN và bộ phận chất lượng. Một thách thức thường xuyên đó là nhận được sự đồng thuận của cả ba phòng chức năng về những điều khác nhau trong giai đoạn quy hoạch. Một khó khăn khác trong việc thực hiện CDS là hầu hết các PTN để thiết bị lẫn lộn mà bạn thực sự phải tìm ra trong các PTN và sắp xếp lại trước khi bắt đầu lập ra một danh sách các thiết bị cần được đặt đúng vị trí để bạn biết các thiết bị này có hay không tương thích với các CDS mà bạn đã mua.

Khó khăn khác mà tôi gặp phải trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong cài đặt toàn cầu hoặc nhiều vị trí là vấn đề của việc hài hòa các quá trình giữa các vị trí khác nhau. Nếu bạn đang sử dụng một hệ thống theo một hướng và bạn có các vị trí bên ngoài làm những nhiệm vụ khác biệt thì nó trở nên rất khó khăn để thực hiện hệ thống. Bạn phải làm hài hòa các quá trình giữa các vị trí trước khi bắt đầu thực hiện.

Hỏi: Một vài cách tốt nhất mà PTN có thể sử dụng để giải quyết những vấn đề thực hiện là gì?

Đáp: Quản lý dự án thực sự phải là một nhà lãnh đạo tài giỏi về dự án và phải họp bàn với các nhóm CNTT, kinh doanh/PTN và chất lượng ngay từ đầu. Nhà quản lý dự án nên họp với họ trước khi thực hiện thực sự bắt đầu để đưa ra một số nguyên tắc cơ bản và đặt một số câu hỏi với thời hạn mà cần phải được trả lời bởi nhóm đó. Sau đó, họ cần phải viết kế hoạch xác nhận vào các bảng trong bản thỏa thuận và triển khai nó một cách phù hợp với biên bản được viết cho tất cả các nhóm. Họ cũng phải chủ động thu thập các thiết bị, phần mềm ngay từ đầu và xác định ngay lập tức những gì tương thích và những gì có thể cần phải được nâng cấp trước khi bắt đầu thực hiện. Thật sự rất khó để làm điều đó ở giữa một dự án. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ muốn tạo ra một tập hợp mới các quy trình quanh CDS mà tất cả mọi người có thể làm theo.

Hỏi: Những sai lầm lớn nhất mà các PTN có xu hướng làm khi lựa chọn một CDS là gì?

Đáp: Khi bạn đang triển khai một hệ thống sắc ký mới, rất nhiều người muốn chọn một hệ thống dễ dàng để sử dụng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì những người mà có thể dễ dàng sử dụng hệ thống lại ít tuân thủ chúng hơn. Vì vậy, nếu bạn chọn một người phù hợp hơn để làm giảm bớt lo ngại thì bạn phải nhận ra thực tế là yêu cầu đào tạo nhiều hơn.

Hỏi: Các nhà quản lý nên xử lý vấn đề đào tạo như thế nào?

Đáp: Việc đào tạo nên được cho tất cả các nhà phân tích, đặc biệt là nếu họ đã không bao giờ thấy loại của hệ thống trước. Những gì tôi đã làm trong quá khứ là giữ một Q & A hàng tuần, khi người dùng bắt đầu có được những câu hỏi cần được trả lời, họ đặt câu hỏi tốt hơn. Việc đào tạo đang được tiếp tục cho đến khi nó không còn cần thiết.

Hỏi: Có bất cứ điều gì khác mà bạn muốn bổ sung không?

Đáp: Khi triển khai một hệ thống dữ liệu sắc ký, luôn luôn tốt khi có một môi trường mà trong đó bạn không chỉ làm công việc hàng ngày của bạn mà còn có thể “giải trí”. Một nơi mà mọi người không cần phải lo lắng về những điều bị phá vỡ và họ có thể thử những điều mới hoặc các thiết bị mới có thể được cài đặt.

Theo www.labmanager.com