Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia

10/07/2022

Ngày 8/7, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng Nông nghiệp hữu cơ, hướng dẫn lựa chọn và sản xuất tại chỗ vật tư/nguyên liệu đầu vào dùng cho nông nghiệp hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11041 và JAS Organic” tại Hà Nội.

Ông Trần Quốc Dũng phát biết tại hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm QUACERT cho biết, thời gian gầy đây, nông nghiệp hữu là một trong những giải pháp rất quan trọng đang được hướng tới trong nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nông nghiệp hữu cơ được so sánh quay trở lại với hình thức nông nghiệp truyền thống từ xa xưa, khi chưa có phân bón, chưa có khoa học công nghệ tiên tiến.

Thế nhưng không hoàn toàn như vậy, nông nghiệp hữu cơ chính là hình thức tiên tiến hơn, cao hơn, cần áp dụng khoa học công nghệ, đúc kết từ rất nhiều kinh nghiệm.

Theo ông Dũng, áp dụng nông nghiệp hữu cơ đòi hỏi sự tham gia của các nhà khoa học trong việc hướng dẫn bà con phương thức và cách làm phù hợp. Trong khuôn khổ chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Trung tâm QUACERT thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nông nghiệp hữu cơ và một trong số đó là lấy ý kiến góp ý xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng Nông nghiệp hữu cơ, hướng dẫn lựa chọn và sản xuất tại chỗ vật tư/nguyên liệu đầu vào dùng cho nông nghiệp hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11041 và JAS Organi.

Ông Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm QUACERT.
Ông Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm QUACERT.

Nội dung chính được bàn luận tại hội thảo

Trong khuôn khổ Hội thảo, ThS. Bùi Khánh Tùng – Trung tâm QUACERT đã trình bày hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn nước nhập khẩu. Theo đó, mục tiêu nâng cao nhận thức, thúc đẩy áp dụng và chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 11041) và nước nhập khẩu (JAS Organic) góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Cụ thể, xây dựng bộ tài liệu tích hợp hướng dẫn áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 và JAS organic; Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất tại chỗ và lựa chọn phân bón hữu cơ; Thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm xử lý môi trường, thuốc trị bệnh hữu cơ;

Thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản hữu cơ cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041 và JAS Organic; Nâng cao năng lực cho người sản xuất và cán bộ quản lý địa phương về sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo bộ TCVN 11041 và JAS bằng hình thức đào tạo/tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến/từ xa;


Toàn cảnh Hội thảo.

Hướng dẫn áp dụng và chứng nhận chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041 và JAS cho các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi/thủy sản cho tối thiểu 30 tổ chức/doanh nghiệp; Thúc đẩy nhân rộng áp dụng và chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông qua hoạt động tuyên truyền quảng bá, chia sẻ, phổ biến nội dung nghiên cứu, kết quả, kinh nghiệm áo dụng thông qua phương tiện truyền thông chuyên ngành hoặc đại chúng.

Cũng tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày về bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1104; bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS và bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng tích hợp sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041, tiêu chuẩn JAS Organic cho lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra những ý kiến góp ý giúp hoàn thiện hơn trong quá trình xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về nông nghiệp hữu cơ.

Theo Vietq.