Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Khoa học và Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long

21/01/2024

Ngày 20/1/2024 tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Tọa đàm giới thiệu Chương trình KH&CN cấp quốc gia “KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL” mã số KC.15/21-30 (Chương trình), do Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ, Bộ KH&CN tổ chức. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái tham dự và đồng chủ trì Tọa đàm.

Thứ trưởng Trần Hồng Thái cho biết, các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN luôn sẵn sàng hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trình tự, thủ tục đề xuất nhiệm vụ.
Thứ trưởng Trần Hồng Thái cho biết, các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN luôn sẵn sàng hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trình tự, thủ tục đề xuất nhiệm vụ.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Trần Hồng Thái nhấn mạnh, có nhiều vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu cần đặt ra để nghiên cứu và triển khai thực hiện trong giai đoạn tới. Vì vậy, Chương trình phải là cầu nối để đưa các mong muốn của địa phương, nhà khoa học vào thực tiễn phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL. Đồng thời các đề xuất, đặt hàng cần bám sát Khung Chương trình. Các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN luôn sẵn sàng hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trình tự, thủ tục đề xuất nhiệm vụ.

Theo Thứ trưởng, để cụ thể hóa các chính sách của Đảng và Chính phủ, trong giai đoạn 2015-2020, Bộ KH&CN đã triển khai nhiều Chương trình KH&CN cấp quốc gia có liên quan đến vùng ĐBSCL, đáng chú ý nhất là “Chương trình KH&CN phục vụ sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ giai đoạn 2014-2020”. Qua đó có nhiều kết quả nghiên cứu đã và đang được đưa vào triển khai thực hiện góp phần phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL. 

Trong giai đoạn 2021-2030, Bộ KH&CN tiếp tục triển khai các Chương trình KH&CN cấp quốc gia phục vụ cho sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL như: Chương trình “Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu” - KC.08/21-30; Chương trình “Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước” - KC.14/21-30; Chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh” - KC.01/21-30; Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” - KC 4.0/19-25; Chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng KH&CN vũ trụ” - KC.13/21-30; Các Chương trình khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế chính trị (từ KX.01/21-30 đến KX.07/21-30) góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL. Đặc biệt, ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN đã phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL”, mã số KC.15/21-30.

Tại Tọa đàm, đại diện các đơn vị có liên quan của Bộ KH&CN trình bày các quy định hiện hành của Bộ KH&CN, Bộ Tài chính về việc đề xuất đặt hàng, xây dựng thuyết minh tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Tọa đàm cũng dành nhiều thời gian để các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp thảo luận, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nhằm tìm kiếm các giải pháp tiên phong, đột phá từ đề xuất các nhiệm vụ của nhà khoa học, mô hình liên kết vùng, kinh nghiệm, thực tiễn, thúc đẩy hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề thực tiễn của ĐBSCL.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN.