Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội thảo “Cơ hội và thách thức đối với ngành phân tích và thử nghiệm giai đoạn 2021-2025 ..."

12/04/2021

Năm 2020 đi qua với nhiều biến động về kinh tế, xã hội và mở ra một năm 2021 với nhiều thách thức, khó khăn cũng như những thuận lợi khi nhiều hiệp định kinh tế mới được ký kết. Điều này chắc chắn sẽ mang tới nhiều thách thức cũng như cơ hội lớn cho nền kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành phân thích và thử nghiệm.

Chúng tôi - Ban tổ chức triển lãm Analytica Vietnam phối hợp cùng Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) và Hội Hóa học Việt Nam (VSC) tổ chức hội thảo "Cơ hội và thách thức đối với ngành phân tích và thử nghiệm giai đoạn 2021-2025- Những phương pháp phân tích, thử nghiệm mới trong kiểm soát ô nhiễm môi trường, an toàn thức phẩm và dược phẩm"

- Thời gian: Ngày 29/04/2021
- Địa điểm: Khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake, B7 Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Đơn vị tổ chức: Ban tổ chức triển lãm Analytica Vietnam (IMAG GmbH), Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam (Vinalab) và Hội Hóa học Việt Nam (CSV).

Kính mời các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc Hội Vinalab, thành viên của Hội Vinalab và các quý vị có quan tâm đến dự hội thảo.

- Chi tiết thư mời xem tại đây: Thư mời Hội thảo tháng 04/2021
- Nội dung chương trình xem tại đây: Chương trình hội thảo tháng 04/2021
- Đăng ký tham dự hội thảo tại đây: 

Đăng ký