Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Tiêu chuẩn giúp kiểm tra các loại vi khuẩn có trong nhiều nguồn nước

12/11/2023

Mới đây, Uỷ ban Tiêu chuẩn quốc tế ASTM đã công bố bản tiêu chuẩn cho phép các đơn vị sản xuất kiểm tra các loại vi khuẩn có thể tồn tại trong nhiều nguồn nước khác nhau.

 Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế ASTM công bố bản tiêu chuẩn mới liên quan đến kiểm tra các loại vi khuẩn có trong nguồn nước.
 Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế ASTM công bố bản tiêu chuẩn mới liên quan đến kiểm tra các loại vi khuẩn có trong nguồn nước.

Tiểu ban nước thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế ASTM International (D19) đã phê duyệt một tiêu chuẩn mới giúp nhà sản xuất và người sử dụng nước xác định, định lượng vi khuẩn trong nước uống được (nước uống, nước nha khoa và nước đóng chai) cũng như nước không uống được (tháp cung cấp nước). Số lượng vi khuẩn dị dưỡng (HPC) được xác định qua tổng số vi khuẩn trong mẫu nước, cho phép các nhà quản lý hệ thống nước và chuyên gia xử lý nước đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên kết quả xét nghiệm.

Phương pháp thử nghiệm được mô tả trong tiêu chuẩn mới (D8516) sử dụng các tấm có kích thước nhỏ hơn với môi trường khử nước được thêm một lượng nhỏ nước. Tiêu chuẩn này cung cấp phương pháp dễ dàng và đáng tin cậy giúp loại bỏ việc chuẩn bị môi trường và giảm chất thải trong phòng thí nghiệm.

Ông Jody Frymire, thành viên của ASTM cho biết: “Tiêu chuẩn này hỗ trợ cung cấp nước sạch bằng cách thực hiện các phương pháp thử trong phòng thí nghiệm, qua đó có thể kiểm tra nước dễ dàng hơn và dễ tiếp cận hơn”. “Ngoài ra, kích thước kiểm tra nguồn nước qua các tấm nhỏ sẽ giúp giảm rác thải nhựa so với phương pháp đổ tấm hoặc tấm trải truyền thống".

Ông Frymire cũng là chuyên gia quản lý của tổ chức IDEXX Water cho biết: “Tiêu chuẩn này sẽ mang lại lợi ích cho các công ty sản xuất đóng chai hoặc xử lý nước bằng cách cung cấp phương pháp tiêu chuẩn hóa dễ dàng để đo lường HPC. Bằng cách làm theo phương pháp thử nghiệm này, các nhà sản xuất có thể đảm bảo tính hiệu quả của biện pháp kiểm soát và duy trì chất lượng cũng như độ an toàn của nước đến tay người tiêu dùng".

Tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ban ngành có liên quan đã công bố nhiều bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn khác nhau, liên quan đến vấn đề nước sạch nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch đến với người tiêu dùng, đảm bảo sức khỏe và môi trường, bao gồm: 

Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT Chất lượng nước sạch sinh hoạt. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhân các thông số chất lượng nước. Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước đóng bình, đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng bình, đóng chai, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt.

QCVN số 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai được sử dụng với mục đích giải khát. Quy chuẩn này không áp dụng đối với thực phẩm chức năng.

Nguồn VietQ.