Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Xây dựng Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

21/03/2023

Ngày 20/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38 về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Xây dựng Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

Đề nghị xây dựng nghị quyết

Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp UBND TPHCM và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Dự thảo này cần gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số cơ chế, chính sách đặc thù sẽ được thí điểm để giúp TPHCM phát triển. Các chính sách này liên quan quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách Nhà nước; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền TPHCM và thành phố Thủ Đức.

Về quản lý đầu tư, sau khi bố trí đủ vốn ngân sách địa phương cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ trong tổng số vốn đầu tư công trung hạn, HĐND thành phố được phân bổ cho các chương trình, dự án mới trong trường hợp có tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương. Song kết quả của việc này phải được báo cáo Quốc hội vào giữa kỳ và cuối kỳ kế hoạch.

Dự thảo nghị quyết

Theo dự thảo nghị quyết, việc này không được làm tăng mức bội chi ngân sách hàng năm và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

HĐND TPHCM cũng có quyền quyết định cho phép tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể.

Căn cứ chủ trương đầu tư dự án tổng thể, Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm thực hiện dự án tổng thể.

HĐND TPHCM cũng có thể quyết định sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện dự án đầu tư công độc lập, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc tuyến đường sắt được cấp thẩm quyền phê duyệt dọc theo tuyến Đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) theo quy định của pháp luật.

Nguồn Dân Trí.