Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Lợi ích của doanh nghiệp khi đạt chứng nhận nhận ISO 28001

13/09/2023

Một trong các vấn đề lo ngại nhất khi những doanh nghiệp tiến tới thị trường rộng lớn hơn chính là khi gặp phải nhiều lỗ hổng của chuỗi cung ứng. Ngoài ra, sự năng động của môi trường mới có thể làm đơn vị bị choáng ngợp và không biết cách để duy trì hệ thống. Chứng nhận ISO 28001 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết được sự phức tạp này, hình thành một phương án hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Lợi ích của doanh nghiệp khi đạt chứng nhận nhận ISO 28001

Tìm hiểu về ISO 28001 - Hệ thống quản lý bảo mật chuỗi cung ứng

Một trong các vấn đề lo ngại nhất khi những doanh nghiệp tiến tới thị trường rộng lớn hơn chính là khi gặp phải nhiều lỗ hổng của chuỗi cung ứng. Ngoài ra, sự năng động của môi trường mới có thể làm đơn vị bị choáng ngợp và không biết cách để duy trì hệ thống. Chứng nhận ISO 28001 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết được sự phức tạp này, hình thành một phương án hiệu quả và nhanh chóng nhất. Ngoài ra, chứng nhận này còn giúp các công ty xác định được rủi ro về vấn đề an toàn bảo mật, thực hiện được biện pháp thích hợp nhằm ngăn chặn được tối đa các sai sót trong chuỗi cung ứng. Mặt khác, việc này cũng sẽ làm cho công ty tập trung hơn vào vấn đề chuyên môn, có nhiều thời gian hơn để xây dựng và phát triển thương hiệu của mình.

Hệ thống quản lý bảo mật chuỗi cung ứng, dựa trên các tiêu chuẩn chứng nhận ISO 28001, xác định mức độ rủi ro trong suốt các hoạt động của chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Thông tin này sau đó cho phép tổ chức của bạn thực hiện xác định rủi ro và thực hiện các kiểm soát cần thiết và các công cụ quản lý hỗ trợ. Tiêu chuẩn này cung cấp hỗ trợ cho tất cả các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp để xem xét, đánh giá và kiểm soát rủi ro bảo mật, đồng thời giảm tác động của các mối đe dọa an ninh. Để đạt được điều này, tiêu chuẩn này sử dụng các nguyên tắc quản lý cơ bản như chất lượng, sự hài lòng của khách hàng và quản lý an toàn lao động.

Lợi ích của chứng nhận ISO 28001 - Hệ thống quản lý bảo mật chuỗi cung ứng đối với doanh nghiệp

Một trong những lợi ích của ISO 28001 đối với doanh nghiệp là giảm rủi ro xảy ra đối với hệ thống bảo mật, xác định các mối nguy hiểm an toàn và hành động thích hợp, sai sót và thiệt hại được giảm thiểu. Một lợi thế quan trọng khác là việc thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ các chỉ thị có liên quan, đặc biệt là giao dịch với các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Đặc biệt trong hoạt động vận tải, quá nhiều yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn này và uy tín của công ty trước cơ quan chức năng càng tăng cao.

Việc áp dụng ISO 28001 cũng thể hiện khả năng của các công ty trong việc xác định và quản lý rủi ro an ninh cho cơ quan hải quan. Các công ty được chứng nhận ISO 28001 có lợi thế cạnh tranh và gia tăng giá trị cho thương hiệu của họ. Lợi ích của việc thực hiện tiêu chuẩn này liên quan đến việc đánh giá và phát triển các biện pháp quản lý sau đó:

Các mối đe dọa vật lý và rủi ro thất bại, ví dụ: lỗi chức năng, thiệt hại do tai nạn, tổn hại có ác ý hoặc hành vi khủng bố hoặc tội phạm; Các nguy cơ, rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động, bao gồm kiểm soát an ninh, yếu tố con người và các điểm khác ảnh hưởng đến hoạt động, trạng thái và an toàn của công ty;

Rủi ro từ các hiện tượng tự nhiên (bão, lũ lụt, v.v.) có thể dẫn đến việc các biện pháp đảm bảo an toàn và an ninh của thiết bị đã được thực hiện trước đó sẽ không hiệu quả; Các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức, ví dụ: lỗi thiết bị và thiếu dịch vụ do doanh nghiệp bên ngoài cung cấp;

Nguy cơ đe dọa từ các bên quan tâm, ví dụ: không tuân thủ các yêu cầu bắt buộc hoặc tổn hại đến danh tiếng hoặc thương hiệu; Thiết kế và lắp đặt thiết bị an toàn, bao gồm thay thế, bảo trì, v.v.; Hệ thống thông tin liên lạc; Các mối đe dọa đối với tính liên tục của hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức.

Nguồn VietQ.