Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

HĐND Thành phố Hà Nội họp về công tác nhân sự liên quan đến ông Chu Ngọc Anh

06/06/2022

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội vừa triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6) vào chiều mai 07/06. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra tại trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội, bắt đầu từ 15h30 với nội dung quan trọng về nhân sự của Hà Nội.

Kỳ họp chuyên đề này thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố Hà Nội về công tác cán bộ liên quan tới "chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội".

Liên quan tới Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt, hiện đang thực hiện các quy trình liên quan tới công tác cán bộ theo quy trình của Đảng, thuộc Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và công nghệ.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

Ngày mai 07/06, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét về công tác nhân sự liên quan tới chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên cụ thể như thế nào thì ngày mai chúng tôi sẽ có thông tin chính thức, nhưng vẫn phải theo văn bản, quy trình của Đảng", nguồn tin cho biết.

Trước đó, ngày 04/06, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong đó, có ông Chu Ngọc Anh, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, bí thư Ban cán sự Đảng, chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Bộ Chính trị xác định ông Chu Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và công nghệ.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo: Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.

Theo Tuổi trẻ