Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Gần 1300 thí sinh dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN

14/12/2023

Gần 1300 thí sinh đều là những viên chức đã có quá trình công tác, cống hiến lâu dài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) tại các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương trong cả nước, có trình độ chuyên môn, năng lực và đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định. Việc tổ chức Kỳ thi này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức ngành KH&CN công tác tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu khai mạc.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu khai mạc. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định cho biết trong phát biểu Lễ khai mạc Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng II lên hạng I năm 2022 được tổ chức sáng 13/12/2023 tại Hà Nội.

Nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đóng vai trò quyết định đối với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 11/5/2022 đã đề ra yêu cầu “Phát triển nguồn nhân lực KH,CN&ĐMST có trình độ và năng lực sáng tạo cao”.

Để thực hiện được mục tiêu này, cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc xây dựng cơ cấu và bố trí viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Việc tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN là một trong những nội dung quan trọng, là cơ sở để từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức ngành KH&CN.

Đây cũng là cơ hội để mỗi viên chức tự đánh giá kiến thức, kỹ năng của bản thân, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ và năng lực sáng tạo.

Kết quả của Kỳ thi sẽ là cơ sở để bổ nhiệm viên chức vào chức danh nghề nghiệp cao hơn, tạo điều kiện để viên chức đóng góp nhiều hơn, trách nhiệm hơn với các công việc của ngành KH&CN nói chung và đơn vị mình nói riêng - Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Để đảm bảo chất lượng Kỳ thi, Bộ KH&CN đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc thành lập Hội đồng thi, nội dung, phương pháp tổ chức kỳ thi, lựa chọn địa điểm và cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn, an ninh, tập trung chuẩn bị và tổ chức một kỳ thi khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Để Kỳ thi đạt kết quả cao nhất, Thứ trưởng Lê Xuân Định đề nghị Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban giám sát Kỳ thi và các Tổ giúp việc Hội đồng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc Quy chế, kế hoạch tổ chức Kỳ thi; không để xảy ra sai phạm, vi phạm quy chế coi thi, chấm thi; Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội đồng giao cho từng tổ chức, cá nhân trong Kỳ thi, góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ thi.

Đề nghị các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát thường xuyên các điều kiện phục vụ Kỳ thi để đảm bảo an toàn tuyệt đối và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt là tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia Kỳ thi có được không gian yên tĩnh, an toàn và thuận lợi để đạt được yêu cầu của Kỳ thi.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN.