Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Vận hành thử chất lượng không khí trong nhà nhằm ngăn chặn các vấn đề sau khi xây dựng mới hoặc cải tạo/ sửa chữa

15/05/2015

Bạn có thể đã đoán được câu trả lời: do sự quản lý thiếu chặt chẽ chất lượng không khí trong nhà (IAQ) trong các hoạt động xây dựng hoặc cải tạo mới. Hầu hết các khiếu nại có nguồn gốc từ những khu vực làm việc mới được xây dựng hoặc mới được cải tạo gần đây và hiện tại được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, với sự thiếu quan tâm tới việc chi trả cho hệ thống thông gió đủ chất lượng, cũng như hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), phần lớn những vấn đề này đã bị lờ đi hoặc loại bỏ.

IAQ, nay được gọi chính xác hơn là chất lượng môi trường trong nhà (IEQ) bao gồm nhiều thông số khác nhau như nhiệt độ, độ ẩm tương đối, mùi hôi, ánh sáng, và thậm chí là cả công thái học (ergonomics) bên cạnh các chất ô nhiễm tiềm tàng. Chất ô nhiễm nhận được nhiều sự chú ý nhất là nấm mốc. Trọng tâm ở đây là làm thế nào để giảm thiểu hoặc loại bỏ các vấn đề về IEQ liên quan tới các công trình mới xây dựng để đảm bảo rằng các khu vực này đã sẵn sàng được sử dụng.

Cách tiếp cận quản lý IEQ của chúng tôi dựa trên chương trình Lãnh đạo về năng lượng và Thiết kế môi trường (LEED) của USGBC, với một vài bổ sung quan trọng từ Tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được của Hiệp hội các kỹ sư Nhiệt, Lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ (ASHRAE). Các chiến lược chất lượng môi trường trong nhà LEED đề cập đến nhiều lĩnh vực, bao gồm việc đạt được các tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu về chất lượng không khí trong nhà, kiểm soát khói thuốc trong môi trường, sử dụng vật liệu ít thải các chất gây ô nhiễm, tăng hiệu quả thông gió, kiểm soát các nguồn hóa chất và chất gây ô nhiễm, giải quyết vấn đề nhiệt độ dễ chịu, và tối ưu hóa việc sử dụng ánh sáng ban ngày, bên cạnh những lĩnh vực khác. Tiêu chuẩn của ASHRAE tập trung vào hiệu suất thông gió. Chúng tôi sẽ tập trung vào hiệu suất và việc đánh giá IAQ, thứ chúng tôi gọi là vận hành IAQ - thử nghiệm hiệu suất IAQ.

Kế hoạch quản lý IEQ/Vận hành IAQ

Kế hoạch quản lý IEQ trong xây dựng của bạn là hướng dẫn đơn giản để đảm bảo rằng chất lượng không khí trong nhà có thể chấp nhận được sau khi xây dựng và trước khi sử dụng. Chúng ta đều biết rằng các hoạt động xây dựng làm nảy sinh vô số các vấn đề tiềm tàng. Ngoài các hạt nặng thông thường bởi việc chuyển ra và chuyển vào liên tục, xử lý và lắp đặt vật liệu xây dựng, chuẩn bị địa điểm và thậm chí là vệ sinh và quét tước, cũng có thể tích lũy chất gây ô nhiễm trong quá trình thi công một dự án. Ở đây có thể bao gồm các hóa chất ô nhiễm hoặc các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) sinh ra từ vật liệu xây dựng cũng như bụi, phấn hoa, và các loại hạt khác xâm nhập từ bên ngoài. Mục tiêu của kế hoạch quản lý IEQ trong xây dựng là để giảm thiểu các vấn đề về chất lượng không khí trong nhà có thể phát sinh do các hoạt động xây dựng hoặc cải tạo/sửa chữa.

Theo hệ thống đánh giá LEED, có hai lựa chọn được đưa ra - hoặc toà nhà xả khí toàn bộ hoặc vận hành thử (kiểm tra) chất lượng không khí trong nhà. Sẽ có một mô tả ngắn gọn về việc xả khí tòa nhà; tuy nhiên, chúng tôi tin rằng bạn sẽ đồng ý với chúng tôi và nghiêng về phía vận hành thử IAQ cho các dự án của bạn. Chúng tôi đã sửa đổi các thử nghiệm LEED để bao gồm một vài thông số mà chúng tôi thấy là rất quan trọng từ ASHRAE.

Xả khí tòa nhà

Việc xả khí tòa nhà được thực hiện bằng cách chạy các hệ thống HVAC cho đến khi một số lượng lớn không khí bên ngoài được luân chuyển vào trong không gian phòng. Khi áp dụng chương trình LEED cho công trình mới được xây dựng hoặc sửa đổi, hệ thống HVAC được thiết lập để lấy 100% không khí bên ngoài và hoạt động liên tục cho đến 14000 feet khối (ft3) không khí ngoài trời được phân phối cho mỗi foot vuông (ft2) sàn. Việc này có thể mất một vài tuần, tùy thuộc vào thiết kế hệ thống HVAC, ngay cả khi chạy 24/7. Trong khi xả khí, nhiệt độ phải đạt ít nhất là 60°F và độ ẩm tương đối không được vượt quá 60%.

Vận hành IAQ

Do thời gian và chi phí thực hiện một lần xả khí tòa nhà, chúng tôi nghiêng về lựa chọn thứ hai: vận hành thử IAQ. Thực hiện kiểm tra cơ bản chất lượng không khí trong nhà cho thấy các chỉ số phổ biến chung nhất định không vượt quá nồng độ tối đa được khuyến cáo. Sau giao thức của chúng tôi, không khí trong nhà được lấy mẫu để thử nghiệm nồng độ fomanđêhít, tổng số các hạt bụi, tổng lượng VOCs, Cacbon điôxít, Cacbon Mônôxít, độ ẩm tương đối và 4 phenyl xiclohexen (4-PCH). Lấy mẫu 4-PCH chỉ cần thiết nếu thảm và các loại vải có chứa cao su styren-butađien đã được lắp đặt như một phần của hệ thống xây dựng cơ sở.

Để thu thập được các dữ liệu tiêu biểu và chính xác, các thử nghiệm phải được tiến hành trước khi tòa nhà được sử dụng. Tất cả các hệ thống HVAC phải được vận hành ở mức thiết lập hàng ngày bình thường (bao gồm cả tốc độ tối thiểu của luồng khí ngoài) trong thời gian thử nghiệm. Tất cả hoàn thiện nội thất phải được lắp đặt. Số lượng địa điểm lấy mẫu phụ thuộc vào kích thước và số lượng các hệ thống thông gió riêng biệt. Việc lấy mẫu phải được thực hiện đối với từng phần của tòa nhà đang sử dụng một hệ thống HVAC riêng biệt và bao gồm ít nhất một vị trí cho mỗi 25,000 ft2. Có thể yêu cầu nhiều mẫu hoặc nhiều địa điểm lấy mẫu hơn để đánh giá khu vực một cách chắc chắn. Cuối cùng, tất cả các mẫu phải được thu thập cách nhau từ 3 đến 6 feet trên sàn, tại các khu vực đại diện cho các khu vực hít thở. Bảng dưới đây cung cấp nồng độ tối đa cho phép đối với các thông số vận hành được khuyến cáo.

Thông số

Nồng độ tối đa được cho phép

Cơ sở lý luận

Fomanđêhít

0.027 ppm

Khí thải từ nhiều vật liệu xây dựng khác nhau; chất kích thích và gây mẫn cảm nặng; chất có thể gây ung thư

Hạt khí quyển (PM 10)

50 micrôgam trên mét khối (μg/m3)

Được thải ra bởi nhiều nguồn trong quá trình xây dựng; nguy hiểm khi hít phải; có thể gây kích thích

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

500 μg/m3

Khí thải từ nhiều vật liệu xây dựng khác nhau; gây ra các phản ứng khác nhau do kích ứng hệ thần kinh trung ương (CNS)

Cacbon điôxít

< = nồng độ môi trường + 700 mg/kg

Đảm bảo thông gió thích hợp và tỷ lệ phần trăm của không khí bên ngoài; chỉ số hiệu suất cho HVAC

Cacbon Mônôxít

4.0 mg/kg

Được sinh ra bởi nguồn nhiệt; gây ngộp thở nghiêm trọng

Độ ẩm tương đối

<60%

Đảm bảo HVAC thực hiện tốt, hạn chế tối đa nấm mốc phát triển

4-PCH

6.5 μg/m3

Khí thải từ những vật liệu nhất định; gây kích thích niêm mạc, đau đầu, có thể có các tác động hệ thần kinh trung ương khác

Một nhược điểm khi thực hiện việc vận hành IAQ là khả năng một hoặc nhiều tham số vượt quá giới hạn cho phép. Nếu điều này xảy ra, chỉ cần tiến hành thêm việc xả khí và sau đó chỉ kiểm tra lại các chất gây ô nhiễm cụ thể ở trên mức tối đa.

Hoài Anh dịch (Theo www.labmanager.com)