Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Tiến hành soát xét tiêu chuẩn ISO 22000 về quản lý an toàn thực phẩm

15/06/2015

Cuộc họp của nhóm phụ trách việc sửa đổi tiêu chuẩn ISO được tổ chức bởi Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia của Ireland và đại diện ISO diễn ra vào ngày 23 – 25/02/2015 tại Dublin để thảo luận về việc cải tiến tiêu chuẩn.

Một cuộc thăm dò ý kiến được tổ chức vào năm ngoái. Những người sử dụng các tiêu chuẩn đưa ra những lỗ hổng trong các phiên bản hiện hành. Một số thuật ngữ được cho rằng có khả năng gây nhầm lẫn, sự lặp lại không cần thiết và một số khái niệm cần làm rõ. Hơn nữa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) không có sự trang bị một cách đầy đủ và sự hiểu biết về đánh giá rủi ro vẫn cần phải được cải thiện. Những điểm còn chưa hợp lý được phát hiện bởi người sử dụng sẽ góp phần vào quá trình soát xét lại tiêu chuẩn.

Dựa trên những phản hồi này, nhóm phụ trách sửa đổi sẽ giải quyết các vấn đề sau:

  • Làm rõ các khái niệm quan trọng, đặc biệt là các điểm kiểm soát quan trọng cần phải được quản lý, các chương trình hoạt động cần thiết, tiếp cận nguy cơ, thu hồi sản phẩm, hủy bỏ và sự kết hợp của các biện pháp kiểm soát bên ngoài.
  • Cập nhật các thuật ngữ và định nghĩa.
  • Làm cho tiêu chuẩn chuẩn đơn giản và ngắn gọn hơn.
  • Tránh làm cho nội dung mang tính quy tắc quá mức.
  • Đảm bảo phù hợp cho cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hơn nữa, ISO 22000 sẽ có định dạng giống như các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý khác (MSSs) tạo sự dễ dàng hơn cho các công ty muốn được chứng nhận. Các định dạng phối hợp sẽ đảm bảo sự gắn kết giữa các tiêu chuẩn, đơn giản hóa sử dụng tích hợp và tạo điều kiện cho việc đọc hiểu tiêu chuẩn.

Các chuyên gia ngành công nghiệp thực phẩm sẽ tham gia đóng góp cho phiên bản này một cách đặc biệt và người sử dụng trực tiếp tiêu chuẩn sẽ là những đối tượng tham gia đóng góp cụ thể khi cần thiết. Họ bao gồm các doanh nghiệp SMEs, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm cho vật nuôi, các nhà quản lý tìm kiếm một mô hình để xây dựng các yêu cầu chế định với cách tiếp cận quản lý an toàn thực phẩm, thậm chí cả những nhà sản xuất không trực tiếp “quản lý thực phẩm” nhưng có các hoạt động thuộc phạm vi của tiêu chuẩn.

Nhiều công ty và các tổ chức không chỉ sử dụng tiêu chuẩn ISO 22000 mà kết hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 do đó mong muốn gắn kết hai tiêu chuẩn và đảm bảo sự gắn kết của chúng.

Hơn nữa, bộ tiêu chuẩn ISO/TS 22002 hỗ trợ các lĩnh vực cụ thể và cho phép họ thực hiện tư vấn ISO 22000 bằng cách cung cấp các công cụ để phát triển các chương trình cần thiết.

Nhóm phụ trách sửa đổi sẽ họp lại vào giữa tháng 10 để đưa ra một bản dự thảo thứ hai. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, tiêu chuẩn được dự kiến sẽ công bố vào năm 2017.

Theo www.iso.org