Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Sáu phương pháp thử nghiệm công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và người lớn SPIFAN được phê duyệt đến trạng thái Hành động cuối cùng

20/03/2015

Ngày 13/11/2014, Ban Phương pháp Chính thức (OMB) của Tổ chức quốc tế AOAC, dưới sự chủ trì của bà Shauna Roman đến từ Reckitt Benckiser (Thành phố Salt Lake, Utah, Mỹ), đã phê duyệt sáu Phương pháp thử nghiệm công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và người lớn SPIFAN chính thức cho trạng thái Hành động cuối cùng. Trước đó, sáu phương pháp này ở Hành động Đầu tiên (First Action Official MethodsSM) là kết quả từ Hội thảo các bên liên quan AOAC (AOAC Stakeholder Panel) về sáng kiến công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và người lớn (SPIFAN).

Những phương pháp: Vitamin B12, inositol, khoáng chất siêu vi lượng, nucleotide, vitamin A và E, và các axit béo trong công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn– là những phương pháp đầu tiên hoàn thành toàn bộ quá trình xây dựng các tiêu chuẩn AOAC. Các phương pháp SPIFAN đã được chấp thuận cho trạng thái Hành động Cuối cùng như sau:

  • AOAC Official MethodSM  2011.10 Vitamin B12 trong công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và người lớn bằng HPLC
  • AOAC Official MethodSM 2011.18 Myo-Inositol (tự do và kết dính như Phosphotidylinositol) trong công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh người lớn bằng LC/Pulsed Amperometry với Column Switching.
  • AOAC Official MethodSM 2011.19 Chromium, Selenium, và Molypden trong công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và người lớn bằng ICP/MS.
  • AOAC Official MethodSM 2011.20 5’-Mononucleotides trong công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và người lớn bằng sắc ký lỏng.
  • AOAC Official MethodSM 2012.10 Xác định đồng thời 13-cis và all-trans Vitamin A Palmitate (Retinyl Palmitate), Vitamin A Acetate (Retinyl Acetate) và Tổng Vitamin E (DL-α-tocopherol và DL-α-Tocopherol Acetate) trong công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và người lớn bằng sắc ký lỏng.
  • AOAC Official MethodSM 2012.13 Hàm lượng axit béo được đánh dấu trong sản phẩm sữa và công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh bằng GC.

Nhằm thúc đẩy các phương pháp đến trạng thái Hành động cuối cùng, OMB đã xem xét một số yếu tố mà chúng đã được nêu trong tài liệu hướng dẫn được xây dựng bởi nhóm. Những yếu tố này bao gồm: (1) phản hồi từ người sử dụng phương pháp, (2) so sánh với các Yêu cầu về Kết quả thực hiện Phương pháp, Tiêu chuẩn (Standard Method Performance RequirementSM (SMPR)) thích hợp, (3) kết quả từ việc xác nhận giá trị trong phòng thí nghiệm đơn, (4) khả năng tái lặp/ độ không đảm bảo và xác suất phát hiện, (5) tính sẵn có của các tài liệu tham khảo và (6) vấn đề an toàn.

Ghi nhận cho thấy, các phương pháp trên đáp ứng thậm chí vượt quá các Yêu cầu về Kết quả thực hiện Phương pháp Tiêu chuẩn (SMPR), khả năng tái lặp là chấp nhận được và thông tin phản hồi từ người sử dụng là tích cực.

Các phương pháp đến Hành động cuối cùng với sự hỗ trợ của AOAC và ISO/IDF sẽ được đề nghị với Codex như các phương pháp giải quyết tranh chấp Loại II.

"Trạng thái Hành động Cuối cùng của những phương pháp này là một cột mốc quan trọng cho các sáng kiến của AOAC SPIFAN và toàn thể cộng đồng thử nghiệm công thức dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh," ông Darryl Sullivan đến từ Covance Laboratories và chủ tịch của SPIFAN cho biết. "Dự án này thực sự đã và tiếp tục là một nỗ lực hợp tác, cống hiến hàng giờ làm việc chuyên cần và cẩn thận của rất nhiều người. Các bên liên quan, các đối tác, các tình nguyện viên, các thành viên, và nhân viên của AOAC, tất cả đã cùng chung sức xác định một quá trình để thiết lập các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện với kỳ vọng kết quả thực hiện phương pháp cao trong một nỗ lực để cung cấp các phương pháp tốt nhất cần thiết cho cộng đồng."

Hoài Anh dịch