Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Kết nối các mảng trong phòng thử nghiệm

26/12/2015

Nếu bạn có thể nhìn thấy tương lai, bạn sẽ biết những sản phẩm tương lai nào tốt nhất và hiểu được những phương pháp hiệu quả nhất để sản xuất ra chúng. Bạn có thể bỏ qua nhiều bước khó khăn được yêu cầu trong nghiên cứu và phát triển (R&D) mà không bỏ qua tính tuân thủ hoặc chất lượng.

Các nhà lãnh đạo công ty thường đặt ra các câu hỏi khó. Làm thế nào chúng ta thu thập được thông tin cần thiết để thúc đẩy hiểu biết? Những công cụ nào nắm bắt nhanh chóng sự đổi mới và đẩy nhanh thời gian tiếp cận thị trường? Làm thế nào chúng ta biết cần gì để thử nghiệm khi phát triển sản phẩm mới? Nơi nào chúng ta tiếp thu kiến thức làm thế nào để chúng ta chia sẻ chúng một cách hiệu quả?

Nhiều công ty đang đánh giá thực tiễn công việc và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của họ trong một nỗ lực loại bỏ các rào cản để đổi mới và nâng cao hiệu quả trong mọi khía cạnh của phòng thử nghiệm (PTN). Hầu hết các tổ chức đã triển khai các hệ thống thông tin tự xây dựng hoặc hệ thống thông tin gói, nhưng sổ hướng dẫn lạc hậu và các quy trình PTN dựa trên giấy tờ vẫn còn tồn tại. Trong nhiều trường hợp, hệ thống PTN thiếu tích hợp với hệ thống doanh nghiệp và thiết bị khác gây hạn chế cho dòng tri thức của toàn công ty.

Vậy PTN ”hoàn hảo” là gì? Dưới đây là câu trả lời ngắn gọn: Một PTN “hoàn hảo” hiện đại hóa quy trình R&D với các hệ thống thông tin tập trung được tích hợp và hợp tác trung tâm. Nó kết nối mọi nhân viên, quy trình, tài liệu và các hệ thống một cách chặt chẽ trong khi đơn giản hóa tính tuân thủ.

PTN “hoàn hảo” có thể giúp các tổ chức khoa học hướng đến tương lai một cách nhanh chóng hơn. Các tổ chức tối ưu hóa các PTN của họ có thể nâng cao năng suất và tính bền vững trong khi duy trì sự tuân thủ dễ dàng.

Bài viết này tìm hiểu một số nguyên tắc cơ bản có thể đóng góp cho môi trường PTN tối ưu để phát triển và gợi ý những cách tổ chức kết hợp.

Duy trì kiến thức

Sự khác biệt giữa dữ liệu thô và thông tin hữu ích thường liên quan đến bối cảnh. Để chuyển dữ liệu thành thông tin, bạn phải có khả năng truy cập dữ liệu, tổng hợp từ nhiều nguồn và đặt nó trong một bối cảnh tạo điều kiện cho phân tích. Di chuyển từ thông tin tới hiểu biết và kiến thức yêu cầu phải giải thích thông tin trong bối cảnh, hành động, xem xét trên bối cảnh, đánh giá hoạt động và cộng tác với những đồng nghiệp đang xây dựng kiến thức như một thể thống nhất.

Nếu tất cả mọi người trong tổ chức có quyền truy cập vào cơ sở kiến thức chung, mọi thứ sẽ hoạt động tốt hơn. Để thực hiện hóa tầm nhìn này, thông tin và bối cảnh nên chạy “from end to end” thông qua các hệ thống khác nhau, tận dụng dữ liệu thời gian thực và quá trình siêu dữ liệu từ các công cụ, phương pháp và nguồn cung cấp, vì vậy kiến thức sẽ có sẵn tại tất cả các điểm quan trọng. Nó cũng sẽ cho phép các nhà khoa học đi sâu vào dữ liệu theo ngữ cảnh để có thể quản lý tốt hơn kiến thức và đáp ứng các yêu cầu cần tuân thủ.

Để quản lý hiệu quả kiến thức, các công ty định hướng khoa học cần một nền tảng truy cập dữ liệu đặc biệt, tự phục vụ. Nền tảng này nên đơn giản hóa phân tích và báo cáo bằng cách làm cho dữ liệu có thể truy cập theo bối cảnh. Người được ủy quyền sẽ có thể dễ dàng truy cập thông tin thông qua một môi trường tự phục vụ hợp nhất dữ liệu quá trình từ nhiều nguồn khác nhau. Một hệ thống như vậy sẽ cho phép các nhà khoa học dễ dàng cộng tác với các đồng nghiệp bất kể vị trí nào và tạo ra kiến thức bằng cách sử dụng một quá trình chia sẻ có lợi ích chung.

Chuẩn hóa thông tin

Duy trì và chia sẻ kiến thức bắt đầu bằng việc cam kết nắm bắt tất cả các dữ liệu PTN bằng kỹ thuật số để có thể dễ dàng quản lý và truy cập tại bất kỳ vị trí nào trong quy trình công việc PTN. Khi dữ liệu được chuyển đổi thành kiến thức, nó cần được duy trì và chia sẻ thông qua toàn bộ sự đổi mới và vòng đời phát triển sản phẩm. Thông tin không được phép bị cô lập trong các hệ thống tách rời hoặc hồ sơ giấy tờ. Nếu nhân viên cao cấp bỏ đi, họ sẽ không mang kiến thức theo và để lại một lỗ hổng trong cơ sở kiến thức.

Một hệ thống thông tin được chuẩn hóa và kết nối có giá trị đặc biệt đối với việc cải thiện quản lý tài liệu. Không có khả năng để quản lý hiệu quả tài liệu là một rào cản phổ biến để cải tiến. Rất khó để giữ hồ sơ giấy tờ luôn được cập nhật. Các bảng tính bị tách rời dễ bị lỗi và có thể thiếu bối cảnh. Sử dụng những phương pháp lỗi thời để theo dõi và quản lý có thể cản trở việc thực hiện tuân thủ tốt và cũng dẫn đến chi phí vật liệu cao hơn.

Khi các chức năng quản lý nguyên liệu được chuẩn hóa trong một hệ thống thông tin kỹ thuật số, các nhà nghiên cứu có thể định vị một cách nhanh chóng và yêu cầu các vật liệu cần thiết dù chúng được lưu trữ ở đâu. Quản lý dữ liệu hiệu quả đặc biệt quan trọng đối với các vật liệu nguy hiểm. Một hệ thống quản lý kho hóa chất hợp nhất tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc báo cáo nguyên vật liệu chính xác, phù hợp và an toàn trong PTN.

Phối hợp nghiên cứu với các mạng xã hội

Nhiều doanh nghiệp dựa trên một loạt các hệ thống thông tin gói và tự xây dựng được thiết kế cho một nhu cầu cụ thể. Các hệ thống này thường không chia sẻ thông tin với nhau. Bởi vì dữ liệu được tách ra trong các hệ thống rời nên các phương pháp chính thống không phải luôn luôn được chuẩn hóa. Vì vậy, người ta có xu hướng phát minh ra các quy trình và thử nghiệm mới mỗi khi họ thí nghiệm. Đối với một thử nghiệm pH đơn giản, một tổ chức có thể có 20 phương pháp khác nhau trong các hệ thống khác nhau. Không ai biết cái nào cung cấp giá trị cho các quyết định tiếp theo.

PTN “hoàn hảo” sẽ loại bỏ sự phức tạp thông qua một nền tảng thông tin tích hợp thúc đẩy mô hình mạng xã hội hiện đại để sắp xếp hợp lý nghiên cứu khoa học và hợp tác giữa các đồng nghiệp. Một nền tảng như vậy sẽ kết nối các PTN để các nhà khoa học dễ dàng yêu cầu thử nghiệm từ đồng nghiệp. Quy trình và vốn từ vựng mới được thiết kế cho các yêu cầu đặc biệt của thí nghiệm khoa học có thể cho phép mọi người  chứng minh quá trình và kết quả tương tự như "liking và ranking "trên các nền tảng mạng xã hội thông thường.

Một nền tảng mạng xã hội khoa học an toàn sẽ cho phép mọi người dễ dàng chia sẻ các đánh giá và ý kiến về quy trình, thiết bị và kết quả, kiến thức thu được từ kinh nghiệm của họ sẽ dễ dàng cho tất cả mọi người để truy cập khi họ yêu cầu nghiên cứu. Nếu một bộ phận hoặc PTN ở vị trí khác thực hiện một thử nghiệm trước đó, bất cứ ai trong công ty có thể hưởng lợi từ những nỗ lực của họ khi tiến hành nghiên cứu tương tự. Kỹ thuật viên PTN có thể áp dụng kiến thức này để bỏ qua các thử nghiệm dư thừa không cần thiết, tránh việc phải làm lại quá trình này mỗi lần.

Trong một tổ chức mà các quy trình được số hóa và dữ liệu được thu thập nhất quán, tất cả mọi người trong PTN có thể xây dựng cơ sở kiến thức được chia sẻ. Khi cơ sở kiến thức của doanh nghiệp này phát triển, thử nghiệm và thí nghiệm ảo trở nên rõ ràng hơn, sẵn sàng hơn và dễ tiếp cận hơn. Với thử nghiệm ảo, các nhà khoa học có thể cắt giảm chi phí và thời gian ra thị trường bằng cách tránh được yêu cầu phải thực hiện tất cả các hợp chất có thể theo quy luật tự nhiên.

CPG và các công ty khoa học vật liệu có thể đưa ra một gợi ý lớn từ thực tiễn tốt nhất trong ngành công nghiệp tự động. Với thử nghiệm ảo, ngành tự động hóa cắt giảm đáng kể số lượng các thử nghiệm va chạm vật lý để yêu cầu đánh giá một sản phẩm mới. Các quy trình chuẩn cho phép các nhà khoa học truy cập vào các thử nghiệm ảo dễ dàng như các thử nghiệm vật lý và có bối cảnh về thử nghiệm. Được hỗ trợ bởi dữ liệu đã được bối cảnh hóa bởi hệ thống thông tin tích hợp, một thử nghiệm ảo có thể đưa các kỹ thuật viên PTN tới gần hơn với câu trả lời mà họ tìm kiếm, có thể tốt hơn rất nhiều thí nghiệm vật lý tốn kém. Tỷ lệ chấp nhận những thử nghiệm ảo nhanh chóng và ít tốn kém hơn này dự kiến tăng nhanh khi nhân viên PTN nhận ra tính thiết thực của chúng.

Tự động hóa các quy trình công việc để tăng năng suất

Trong PTN “hoàn hảo”, thử nghiệm viên không lãng phí thời gian tìm kiếm dữ liệu. Thay vào đó, thông tin có thể truy cập khi họ đưa ra mỗi quyết định và chuyển sang bước tiếp theo trong quá trình. Kiến thức doanh nghiệp thu thập từ kinh nghiệm trong quá khứ luôn luôn có sẵn ở mọi thời điểm quyết định.

Khi kỹ thuật viên yêu cầu thử nghiệm, các hệ thống thông tin có thể tự động thông báo cho người quản lý PTN, người có thể đánh giá phân bổ và phân phối công việc. Một khi công việc hoàn tất, hệ thống có thể tự động truyền thông tin và bối cảnh lại cho người yêu cầu thử nghiệm. Các quy tắc doanh nghiệp được thiết lập trước đó sẽ xác định dữ liệu gì và thông báo cho ai.

Trong PTN “hoàn hảo”, hệ thống thông tin có thể nhận ra nhu cầu công việc chung và giúp tự động chúng để loại bỏ việc phỏng đoán và hạn chế tối đa việc tìm kiếm. Quy trình công việc được sắp xếp hợp lý hơn nữa bằng cách tạo điều kiện cho các nhà phân tích tại quá trình R&D. PTN hoàn hảo có thể cung cấp quyền truy cập vào các quá trình phân tích qua từng giai đoạn phát triển.

Nhìn thấy tương lai trong một doanh nghiệp được kết nối

Việc cung cấp cho tất cả mọi người trong tổ chức cách thức chặt chẽ hơn để truy cập và phân tích thông tin có thể cho phép mọi người bỏ qua các thử nghiệm và thí nghiệm không cần thiết mà vẫn duy trì tính tuân thủ và chất lượng. Bảo quản và chia sẻ kiến thức doanh nghiệp rộng rãi có thể sắp xếp một cách hợp lý công việc, chu kỳ phát triển, cải thiện quản lý tài liệu và hỗ trợ thử nghiệm ảo để làm cho quá trình hiệu quả hơn trong suốt vòng đời sản phẩm.

Trong PTN “hoàn hảo”, tất cả mọi người, quá trình, tài liệu và hệ thống được kết nối liên tục dọc theo R&D, từ ý tưởng sản phẩm đến thương mại hóa sản phẩm. Các nhà khoa học có thể tăng tốc đổi mới và nâng cao sự vận hành xuất sắc với thời gian thực, truy cập dữ liệu theo yêu cầu, phân tích, báo cáo sản xuất và dữ liệu phát triển quá trình.

Theo www.digital.laboratoryequipment.com