Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Con người có thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm?

01/08/2016

Sau khi bộ gen người được sắp xếp hoàn thiện vào năm 2003, lĩnh vực di truyền được mở rộng với tốc độ chóng mặt, giúp chúng ra làm được mọi thứ từ phát hiện ung thư sớm cho đến những phát hiện mới để chữa bệnh tiểu đường.

Một dự án mới được công bố về sản xuất bộ gen người hoàn chỉnh trong phòng thí nghiệm theo phương pháp hóa học được coi là bước tiến mới, thậm chí nó có thể đưa đến viễn cảnh con người được sinh ra trong phòng thí nghiệm mà không cần cha mẹ sinh học.

Dự án mới có tên “Viết - Dự án bộ gen người” (Human Genome Project-Write), với mục tiêu chính là giảm chi phí kỹ thuật và thử nghiệm bộ gen lớn (0.1 đến 100 tỷ cặp gốc) trong các dòng tế bào xuống hơn 1000 lần trong vòng 10 năm. Nó bao gồm việc thiết kế toàn bộ bộ gen của các dòng tế bào ở người và các sinh vật khác có ý nghĩa đối với nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng, hoặc những bộ gen cần thiết để diễn giải các chức năng sinh học ở người, nghĩa là điều hòa gen, bệnh di truyền và quá trình tiến hóa.

Các ứng dụng tiềm năng gồm có việc phát triển các cơ quan cấy ghép, xây dựng hệ miễn dịch với virus trong các dòng tế bào thông qua mã hóa rộng bộ gen, đưa kỹ thuật kháng ung thư vào các dòng tế bào điều trị mới và đấy mạnh việc phát triển dược phẩm và vắcxin có hiệu quả chi phí, năng suất cao bằng cách sử dụng tế bào và hạt cơ quan của người.

Tuy nhiên, khi nói đến tế bào gốc và đưa bộ gen người vào thí nghiệm, ý tưởng về việc sử dụng những bộ gen đó để tạo ra con người mà không cần cha mẹ sinh học luôn đi sát theo sau. Vấn đề này cũng được nhắc đến và nhóm tác giả nói rằng ý kiến cộng đồng và vấn đề đạo đức cũng như các yếu tố pháp lý và xã hội là bước cần thiết đầu tiên phải cân nhắc.

Theo Gizmag