Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Bộ chuyển đổi sử dụng an toàn hóa chất: Bộ công cụ dành cho chủ sử dụng lao động và người lao động

20/07/2015

Tiếp xúc với hóa chất tại nơi làm việc có thể dẫn tới ung thư, cũng như những bệnh về phổi, thận, da, tim mạch, dạ dày, não, thần kinh và các bệnh cơ quan sinh sản khác.

Việc thiết lập một hệ thống quản lý hóa chất, không chỉ đơn thuần thỏa mãn các tiêu chuẩn của Cơ quan Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Hoa Kỳ (OSHA) mà còn nhằm cố gắng giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ về hóa chất tại nguồn thông qua sử dụng những loại hóa chất thay thế đã được khuyến cáo, sẽ giúp bảo vệ tốt nhất cho người lao động.

Quá trình chuyển đổi sang sử dụng các hóa chất thay thế an toàn hơn có thể khá phức tạp, tuy nhiên, hoạt động này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ rất nhiều nguồn lực sẵn có.

OSHA đã xây dựng bộ công cụ bao gồm nhiều bước này nhằm cung cấp thông tin, phương pháp, công cụ và hướng dẫn sử dụng các loại hóa chất thay thế đã được lựa chọn tại nơi làm việc cho chủ sử dụng lao động và người lao động.

Sử dụng bộ công cụ này, doanh nghiệp có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của người lao động bằng việc loại bỏ hay giảm thiểu các nguy cơ về hóa chất, đồng thời đem đến nhiều lợi ích khác, bao gồm:

- Tiết kiệm chi phí – Giảm chi phí và rủi ro trong tương lai.

- Hiệu quả - Tăng cường hiệu quả hoạt động.

- Tiên phong trong công nghiệp – Đầu tư đổi mới để cạnh tranh.

- Quản lý tập thể - Đi đầu trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Bộ công cụ này được thiết kế cho tất cả các loại doanh nghiệp – các nhà sản xuất sử dụng hóa chất trong quy trình công nghệ, cũng như các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm có chứa hóa chất trong hoạt động hàng ngày. Ví dụ, những doanh nghiệp hoạt động theo hướng dịch vụ (các công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh, cửa hàng sửa chữa thân ô tô, các phòng thử nghiệm…) và các khu vực công trường xây dựng thường sử dụng những sản phẩm chứa hóa chất có khả năng đem tới nguy cơ về sức khỏe cho người lao động.

Người lao động cũng có thể dùng bộ công cụ này để có hiểu biết tốt hơn về sử dụng hóa chất tại nơi họ làm việc; tìm kiếm cơ hội sử dụng các loại hóa chất an toàn hơn và tham gia cùng với người sử dụng lao động trong quá trình nhận diện, đánh giá và chuyển đổi sang các hóa chất thay thế an toàn hơn.

Theo: Occupational Safety & Health Administration (OSHA)