Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội viên tập thể

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 42

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://sonnptnt.hanoi.gov.vn/

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y, Trung ương I - Cục Thú Y

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y, Trung ương I - Cục Thú Y

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 44

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://cucthuy.gov.vn/

Công ty CP Chứng nhận và Giám định Vinacert

Công ty CP Chứng nhận và Giám định Vinacert

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 75

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vinacert.vn/

Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AOV)

Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AOV)

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 46

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: https://www.aov.vn/

Chi cục Kiểm định Hải quan 4

Chi cục Kiểm định Hải quan 4

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 47

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://tongcuc.customs.gov.vn/

Viện tế bào gốc - Đại Học khoa học Tự nhiên TP HCM

Viện tế bào gốc - Đại Học khoa học Tự nhiên TP HCM

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 48

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://sci.edu.vn/

Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 49

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.tranphucable.com.vn/

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị SISC Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị SISC Việt Nam

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 50

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sisc.com.vn/

Trung tâm Ứng dụng Tiến độ KHCN Sóc Trăng

Trung tâm Ứng dụng Tiến độ KHCN Sóc Trăng

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 51

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://sta.soctrang.gov.vn/

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 52

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.edchcm.com/

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 55

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://hoanvustc.com.vn/

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 56

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://etmcenter.com.vn/

Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 61

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://dibanco.com/

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 66

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/

Công ty Cổ phần KHCN Phân Tích môi trường Biển Đức

Công ty Cổ phần KHCN Phân Tích môi trường Biển Đức

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên: HTN 19

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://bienduc.com/

Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng

Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

12345