Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội viên tập thể

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y, Trung ương I - Cục Thú Y

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y, Trung ương I - Cục Thú Y

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 44

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://cucthuy.gov.vn/

Công ty CP Chứng nhận và Giám định Vinacert

Công ty CP Chứng nhận và Giám định Vinacert

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 75

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vinacert.vn/

Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AOV)

Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AOV)

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 46

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: https://www.aov.vn/

Chi cục Kiểm định Hải quan 4

Chi cục Kiểm định Hải quan 4

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 47

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://tongcuc.customs.gov.vn/

Viện tế bào gốc - Đại Học khoa học Tự nhiên TP HCM

Viện tế bào gốc - Đại Học khoa học Tự nhiên TP HCM

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 48

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://sci.edu.vn/

Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 49

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.tranphucable.com.vn/

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị SISC Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị SISC Việt Nam

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 50

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sisc.com.vn/

Trung tâm Ứng dụng Tiến độ KHCN Sóc Trăng

Trung tâm Ứng dụng Tiến độ KHCN Sóc Trăng

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 51

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://sta.soctrang.gov.vn/

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 52

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.edchcm.com/

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 55

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://hoanvustc.com.vn/

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 56

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://etmcenter.com.vn/

Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 61

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://dibanco.com/

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 66

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/

Công ty Cổ phần KHCN Phân Tích môi trường Biển Đức

Công ty Cổ phần KHCN Phân Tích môi trường Biển Đức

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên: HTN 19

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://bienduc.com/

Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng

Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên: HTN 23

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.nbsteel.vn/

12345