Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hội viên tập thể

Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm và Sự kiện Việt Nam

Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm và Sự kiện Việt Nam

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên: HTN86

Lĩnh vực:

Website: https://vnees.com/

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên: HTN 85

Lĩnh vực:

Website: https://issq.org.vn/

Viện Công Nhận Chất Lượng Việt Nam

Viện Công Nhận Chất Lượng Việt Nam

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên: HTN 80

Lĩnh vực:

Website: https://vaci.vn/

Hội Hóa học Việt Nam

Hội Hóa học Việt Nam

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên: HTN90

Lĩnh vực:

Website: http://csv.net.vn/

Công ty CP XNK Hóa chất và Thiêt bị Kim Ngưu

Công ty CP XNK Hóa chất và Thiêt bị Kim Ngưu

Ngày gia nhập: 16/01/2021

Mã hội viên: HTN88

Lĩnh vực: Kinh doanh hoá chất công nghiệp

Website: https://vietchem.com.vn/

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Trung Hải

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Trung Hải

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 67

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://th-science.com.vn/

Trung tâm Môi trường và khoáng sản - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM

Trung tâm Môi trường và khoáng sản - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 69

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://moitruongkhoangsan.com/

Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 70

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vietnamcontrol.com/

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 71

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://nifc.gov.vn/

Trung tâm chứng nhận Phù hợp Quacert

Trung tâm chứng nhận Phù hợp Quacert

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 72

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://quacert.gov.vn/

Công ty TNHH thiết bị khoa học Nghi Phú

Công ty TNHH thiết bị khoa học Nghi Phú

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 73

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.nghiphu.com.vn/

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng 1

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng 1

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 77

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://nafiqad1.vn/

Công ty TNHH Khoa học TSL

Công ty TNHH Khoa học TSL

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 78

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tsl-net.com.vn/

Công ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật TRASNMED

Công ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật TRASNMED

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên: HTN 79

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.transmed.com.vn/

Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh

Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 37

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.idqc-hcm.gov.vn/

Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín

Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên: HTN 39

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://kiemnghiemviettin.com/

12345