Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Mời tham dự triển lãm Jasis 2024 tại Nhật Bản

13/06/2024

Hội các phòng Thử nghiệm Việt Nam vừa có Công văn số 13/CV-VINALAB, ngày 12/06/2024 thông báo mời các hội viên Hội các phòng Thử nghiệm Việt Nam (VINALAB); các tổ chức thuộc các viện, các trung tâm nghiên cứu, dịch vụ; các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh của Việt Nam tham gia Đoàn công tác của Hội VINALAB đến dự và làm việc tại Triển lãm JASIS 2024 Nhật Bản từ ngày 04/9 đến ngày 10/9/2024.

Triển lãm JASIS 2024 Nhật Bản

Hiệp hội các Nhà sản xuất thiết bị thử nghiệm Nhật Bản (JAIMA) tổ chức Triển lãm JASIS 2024 từ ngày 04/9 đến ngày 06/9/2024 tại Nhật Bản. Đây là Triển lãm khoa học kỹ thuật và dịch vụ thương mại về các thiết bị thử nghiệm lý, hóa, sinh, điện tử phục vụ sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe và môi trường; đây cũng lời nơi gặp gỡ và trao đổi thông tin khoa học và thương mại. 

Ban tổ chức JASIS 2024 ưu ái dành cho đoàn Việt Nam một gian trưng bầy triển lãm miễn phí và gửi lời mời tới các hội viên Hội các phòng Thử nghiệm Việt Nam (VINALAB); tới các tổ chức thuộc các viện, các trung tâm nghiên cứu, dịch vụ; tới các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh của Việt Nam đến tham dự triển lãm trên.

Hội VINALAB sẽ tổ chức một đoàn đại biểu đến dự và thăm quan Triển lãm JASIS2024 tại Nhật Bản, và sẽ trao đổi hợp tác với các đối tác từ ngày 04/9 đến ngày 10/9/2024. Đoàn do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội VINALAB làm trưởng đoàn.

Dự kiến chương trình làm việc như sau:

  • Tham dự các hội thảo khoa học theo yêu cầu, tiếp xúc với Lãnh đạo JAIMA. 
  • Tiếp xúc với các nhà quản lý và kinh doanh của các Công ty sản xuất thuộc JAIMA. 
  • Thăm quan một số trung tâm nghiên cứu và thắng cảnh tại địa phương nơi tổ chức triển lãm theo kế hoạch của Ban tổ chức.

Kinh phí: Kinh phí đi lại và ăn ở do các tổ chức và cá nhân tự lo.

Các tổ chức và cá nhân mong muốn tham gia đoàn hoặc/và sử dụng gian hàng triển lãm xin liên hệ đăng ký với ông Nguyễn Hữu Dũng, trưởng đoàn số DĐ 090 4994268 hoặc liên hệ qua Hội VINALAB số DĐ 0903221669 trước ngày 30/6/2024.

Xin trân trọng thông báo và nhận được phản hồi tích cực của các anh các chị có quan tâm.

Thông tin triển lãm JASIS 2024

Trân trọng,
Văn phòng Hội VINALAB