Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

VPT.1.5.22.268: Các chỉ tiêu hóa lý

Mã số: VPT.1.5.22.268

Thời gian: 01/09/2021

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu: Bánh

Chỉ tiêu phân tích: Hoạt độ nước, Trị số peroxit (meq/kg béo), Trị số axit (mgKOH/g béo), Tro không tan trong HCl (10%)

Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, VinaLAB tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế.

VinaLAB dự kiến tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo, So sánh liên phòng trong các lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Cơ, Điện, Vật liệu xây dựng trong năm 2022.

Lưu ý:

  • Vui lòng bấm chọn vào "Tên chương trình" để biết thêm chi tiết.
  • Phí tham dự đã bao gồm Phí gửi mẫu và Thuế Giá trị gia tăng (VAT)
  • Đối với các PTN đã đăng ký tham gia và có nhu cầu mua thêm mẫu TNTT, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được báo giá cụ thể.
  • Trong trường hợp các PTN áp dụng các phương pháp thử khác so với yêu cầu, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức trước khi đăng ký.
  • (*) Chương trình/chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043:2010

Đăng ký thử nghiệm thành thạo