Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

SKVA.003.02: Kim loại trong nước sạch và nước ăn uống

Mã số: SKVA.003.02

Thời gian: 01/02/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,500,000 đ

Nền mẫu Tên chương trình Chỉ tiêu phân tích
Nước sạch, Nước ăn uống Kim loại trong nước sạch và nước ăn uống Sb
As
Cd
Mo
Se
Pb
Hg
Bo

Đăng ký thử nghiệm thành thạo