Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.8.23.12: Tính chất cơ lý mẫu tấm thạch cao

Mã số: AoV.8.23.12

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

Phí tham gia: 4,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Tấm thạch cao Kích thước
Độ vuông góc cạnh
Độ cứng của lõi
Cường độ chịu uốn
Độ biến dạng ẩm
Độ kháng nhổ đinh
Độ hút nước
Độ hấp thụ nước bề mặt
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo