Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.8.23.11: Chất lượng thạch cao

Mã số: AoV.8.23.11

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Thạch cao Hàm lượng nước liên kết
Sunfua trioxit
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo