Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.8.23.09: Chất lượng cốt liệu bê tông và vữa

Mã số: AoV.8.23.09

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Cốt liệu nhỏ (Cát) Thành phần hạt
Khối lượng riêng
Khối lượng thể tích
Độ hút nước
Độ ẩm
Hàm lượng mi ca trong cát
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo