Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.8.23.08: Chất lượng thép xây dựng

Mã số: AoV.8.23.08

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Thép Cacbon
Silic
Mangan
Phốt pho
Lưu huỳnh
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo