Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.8.23.07: Tính chất cơ lý trong mẫu thép xây dựng

Mã số: AoV.8.23.07

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Thép thanh vằn Giới hạn chảy trên
Giới hạn bền kéo
Độ giãn dài 
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo