Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.8.23.06: Chất lượng nhựa đường lỏng

Mã số: AoV.8.23.06

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Nhựa đường lỏng Nhiệt độ bắt lửa
Hàm lượng nước
Nhựa thu được sau chưng cất 360oC
Độ nhớt tuyệt đối
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo