Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.6.23.73: Xét nghiệm bệnh thủy sản

Mã số: AoV.6.23.73

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Vi sinh

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình Ghi chú
Thủy sản Virus Hepatopancreatic Parvovirus (HPV)* Định tính /Mẫu

Đăng ký thử nghiệm thành thạo