Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.6.23.48: Vi sinh trong nước uống

Mã số: AoV.6.23.48

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vi sinh

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình Ghi chú
Nước uống Escherichia coli*
Coliform*
Vi khuẩn đường ruột (Enterococci)*
Định lượng  CFU, MPN

Đăng ký thử nghiệm thành thạo