Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.6.23.38: Vi sinh trong thức ăn chăn nuôi

Mã số: AoV.6.23.38

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vi sinh

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình Ghi chú
Thức ăn chăn nuôi Tổng số Nấm men, nấm mốc* Định lượng CFU

Đăng ký thử nghiệm thành thạo