Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.6.23.28: Vi sinh trong thức ăn chăn nuôi

Mã số: AoV.6.23.28

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vi sinh

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình Ghi chú
Thức ăn chăn nuôi Tổng số vi sinh vật (TPC)*
Clostridium perfringens*
Stapylococci có phản ứng dương tính với coagulase*
Định lượng CFU, MPN

Đăng ký thử nghiệm thành thạo