Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.6.23.15: Vi sinh trong thủy sản

Mã số: AoV.6.23.15

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Vi sinh

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình Ghi chú
Thủy sản Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase* Định lượng CFU

Đăng ký thử nghiệm thành thạo