Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.86: Kim loại trong mẫu thức ăn chăn nuôi bổ sung

Mã số: AoV.5.23.86

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Thức ăn bổ sung Sắt*
Đồng*
Mangan*
Kẽm*
Selen
Chì*
Cadimi*
Asen*
Thủy ngân*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo