Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.76: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả - nhóm Cúc tổng hợp

Mã số: AoV.5.23.76

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Rau, củ, quả Cypermethrin*
Permethrin*
Deltamethrin*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo